U Osijeku održano četvrto godišnje savjetovanje službenika za informiranje

Povjerenik za informiranje održao je četvrto godišnje savjetovanje službenika za informiranje 26. i 27. listopada 2022. u Osijeku. Na savjetovanju je sudjelovalo više od 200 službenika za informiranje te ostalih stručnjaka u području prava na pristup informacijama. Skup je pozdravio Ivan Anušić, župan Osječko-baranjske županije, a skupu su nazočili Ante Galić, dugogodišnji predsjednik Visokog upravnog

2022-12-08T13:51:24+00:00 28 listopada 2022|

Odgoda i novi termin webinara „Poslovna, profesionalna i porezna tajna“

Obavještavamo sve zainteresirane za sudjelovanje na webinaru „Poslovna, profesionalna i porezna tajna“ planiranom za 21. listopada 2022. da će se webinar održati u novom terminu, u petak 28. listopada 2022., s početkom u 14,00 sati.

2022-10-20T06:31:18+00:00 20 listopada 2022|

Nema zapreka da se savjetovanje s javnošću za akte kojih su predlagači vijećnici/zastupnici ili klubovi vijećnika/zastupnika objave na stranicama tijela javne vlasti i tako omogući građanima da iznesu svoje komentare i prijedloge

Sukladno članku 11. ZPPI-ja, tijela javne vlasti dužna su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba, dok je člankom 10. Zakona utvrđena obveza proaktivnog objavljivanja dokumenata koji se stavljaju na savjetovanje s javnošću, kao dio redovitog informiranja javnosti

2022-10-14T10:03:32+00:00 14 listopada 2022|

Webinar za službenike za informiranje: Ponovna uporaba informacija i otvoreni podaci, 18. listopada 2022. u 14h

U srijedu, 18. listopada 2022., s početkom u 14:00 sati, održat će se tematski webinar „Ponovna uporaba informacija i otvoreni podaci“, koji je namijenjen službenicima za informiranje, ali i drugim zaposlenicima u tijelu javne vlasti, koji su zaduženi za rješavanje zahtjeva za ponovnu uporabu informacija, za održavanje baza podataka i registara iz nadležnosti tijela javne

2022-10-11T12:34:54+00:00 11 listopada 2022|

Sastanak „Inicijative 2020.“, Struga, Sjeverna Makedonija, 5. – 7. listopada 2022.

Na sastanku Inicijative 2020. naglašena je nužnost proaktivne objave informacija na internetskim stranicama s ciljem veće transparentnosti i otvorenosti tijela javne vlasti   Asocijacija „Inicijativa 2020“, formalizirana je  u listopadu 2020. na inicijativu Povjerenika za informacije Republike Slovenije potpisivanjem zajedničke deklaracije, a okuplja neovisna tijela nadležna za pristup informacijama iz  BIH, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije,

2022-10-10T11:55:52+00:00 10 listopada 2022|

NAJAVA: Pravo na pristup informacijama – napredni modul, DŠJU, Zagreb, 12. listopada 2022.

Pozivamo službenike za informiranje da se prijave na jednodnevnu edukaciju „Pravo na pristup informacijama – naporedni modul“, koja će se održati u srijedu, 12. listopada 2022. godine, u prostorijama Državne škole za javnu uprave u zagrebu, Medulićeva 36, 9:00-16:30 sati (s pauzama). Napredni modul namijenjen je službenicima koji su odslušali osnovni modul, a zanimaju ih

2022-10-05T08:39:00+00:00 5 listopada 2022|

Održan okrugli stol povodom Međunarodnog dana prava na pristup informacijama

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana prava na pristup informacijama Povjerenik za informiranje, dr.sc. Zoran Pičuljan, organizirao je okrugli stol na temu Test razmjernosti i javnog interesa kroz normativna rješenja, upravnu i sudsku praksu. Na okruglom stolu sudjelovali su predstavnici akademske zajednice, Visokog upravnog suda RH, tijela javne vlasti te organizacija civilnoga društva. Ustavom Republike Hrvatske jamči

2022-09-28T13:49:36+00:00 28 rujna 2022|

Webinari za službenike za informiranje tijekom listopada

Osim webinara koji će se održati u petak, 30. rujna 2022., na temu „Osobni podaci – postupanje po zahtjevima za pristup informacijama“, obavještavamo vas da će se tijekom listopada održati još četiri webinara, i to: 4. listopada – „Evidentiranje zahtjeva u službeni upisnik“ 18. listopada – „Otvoreni podaci i informacije za ponovnu uporabu“ 21. listopada

2022-09-28T07:58:03+00:00 28 rujna 2022|

Međunarodni dan prava na pristup informacijama

Prepoznajući važnost prava na pristup informacijama za daljnji napredak na području razvoja ljudskih prava, vladavine prava i transparentnosti, 74. Opća skupština Ujedinjenih naroda je u listopadu 2019. godine donijela odluku da se 28. rujna obilježava kao Međunarodni dan prava na pristup informacijama, a nastavno na odluku UNESCO-a iz 2015. godine. Povjerenik za informiranje u povodu

2022-09-26T12:13:48+00:00 26 rujna 2022|

OBAVIJEST o testiranju za prijam u državnu službu u Uredu povjerenika za informiranje

Prva faza testiranja - provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj, sukladno objavljenim pravnim izvorima) u postupku javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto savjetnika povjerenika u Službi za zaštitu prava na pristup informacijama Ureda povjerenika za informiranje za

2022-09-20T13:24:48+00:00 20 rujna 2022|

Webinar za službenike za informiranje: Postupanje po zahtjevima za ponovnu uporabu informacija, 23. rujna 2022. u 14h

U petak, 23. rujna 2022., s početkom u 14:00 sati, održat će se tematski webinar „Postupanje po zahtjevima za ponovnu uporabu informacija“, namijenjen službenicima za informiranje u tijelima javne vlasti. Planirana tema odnosi se na postupanje sa zahtjevima za ponovnu uporabu informacija te će tijekom webinara biti obrađeni svi koraci koje je potrebno poduzeti prilikom

2022-09-19T12:44:16+00:00 19 rujna 2022|

Zatvorene prijave na Godišnje savjetovanje službenika za informiranje

Nastavno na poziv za sudjelovanje u Godišnjem savjetovanju službenika za informiranje koje će se održati 26. i 27. listopada 2022. u Osijeku ovim putem obavještavamo sve zainteresirane da su, zbog dosegnutog maksimalnog broja sudionika, daljnje prijave na savjetovanje zatvorene. Zahvaljujemo na razumijevanju. Ured povjerenika za informiranje

2022-09-14T09:51:23+00:00 14 rujna 2022|

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme – Savjetnik Povjerenika

Sukladno članku 61. stavku 11. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj NN 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 – Odluka USRH, 61/17, 70/19, 98/19) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/17 i 89/19),

2022-09-08T13:34:50+00:00 8 rujna 2022|

NAJAVA: Dvodnevni osnovni modul „Pravo na pristup informacijama“ u DŠJU, 15. i 16. rujna – odgođeno na 17. i 18. listopada!

Po drugi put ove godine, Ured povjerenika za informiranje održava dvodnevnu edukaciju „Pravo na pristup informacijama – osnovni modul“, i to 15. i 16. rujna 2022. godine (odgođeno na 17. i 18. listopada!), u prostorijama Državne škole za javnu upravu, Medulićeva 36, Zagreb. Ista je namijenjena prvenstveno službenicima za informiranje, ali i drugim službenicima koji

2022-09-14T06:46:54+00:00 23 kolovoza 2022|

Samo za tehničke izmjene propisa (primjerice zamjena kune eurom u prekršajnim odredbama) nije potrebno provoditi savjetovanje s javnošću

Zamjena hrvatske kune eurom od 01. siječnja 2023., iziskuje odgovarajuće prilagodbe niza propisa. Ako se izmjena propisa odnosi samo na zamjenu kune eurom bez izmjene drugih odredbi, radi se o tehničkoj izmjeni propisa za koju nije potrebno provoditi savjetovanje s javnošću. Ova preporuka se temelji na  Smjernicama i danim mišljenjima Ureda povjerenika tijelima javne vlasti.

2022-08-22T13:00:53+00:00 22 kolovoza 2022|

Praćenje internetske stranice Grada Zagreba

Povjerenik za informiranje je tijekom svibnja i lipnja 2022., sa svrhom utvrđivanja usklađenosti postupanja s obvezama koje propisuju članci 10., 11. i 12. Zakona o pravu na pristup informacijama, pratio internetske stranice Grada Zagreba. Rezultati praćenja pokazali su da Grad Zagreb u određenoj mjeri ispunjava propisane obveze te da u slučaju objave pojedinih dokumenata predstavlja

2022-07-27T08:25:38+00:00 27 srpnja 2022|

Poziv na razgovor za posao (intervju) – upravni savjetnik, Zagreb, 26. srpnja 2022.

Komisija za provedbu Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme objavljuje POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) povodom Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ured povjerenika za informiranje, radi zamjene do povratka duže odsutne službenice, KLASA: 112-03/22-01/1, URBROJ: 401-01/17-22-1 od dana 7. srpnja 2022. godine, objavljenog na web stranici Ministarstva pravosuđa

2022-07-20T10:32:50+00:00 20 srpnja 2022|

Usvojen Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2022. – 2023.

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 132. sjednici, održanoj 14. srpnja 2022. godine, usvojila Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2022. - 2023. Akcijski plan izrađen je slijedom obveza koje je Republika Hrvatska preuzela pristupanjem ovoj globalnoj inicijativi 2011. godine, a prioritetna područja obuhvaćena Akcijskom planom su:

2022-07-15T09:35:36+00:00 15 srpnja 2022|

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme – Upravni savjetnik

Sukladno članku 61. stavku 11. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj NN 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 – Odluka USRH, 61/17, 70/19, 98/19) Povjerenik za informiranje raspisuje   OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme Služba za zaštitu prava na pristup informacijama  

2022-07-11T06:42:55+00:00 11 srpnja 2022|

Izjava za javnost 13. Međunarodne konferencije povjerenika za informiranje (ICIC)

Međunarodna konferencije povjerenika za informiranje (International Conference of Information Commissioners – ICIC) je na 13. sastanku održanom 22. lipnja 2022. godine usvojila izjavu za javnost pod nazivom „Pristup informacijama kao prekretnica digitalnog doba koja jamči ljudskih prava, uključivanje ranjivih skupina i jačanje demokratskih institucija u 21. stoljeću“. Navedenom izjavom ističe se potreba za nastavkom poticanja

2022-09-05T10:31:03+00:00 5 srpnja 2022|

Kalendar od Događaji

P Pon

U Uto

S Sri

Č Čet

P Pet

S Sub

N Ned

0 događaji,

0 događaji,

0 događaji,

0 događaji,

0 događaji,

0 događaji,

0 događaji,

0 događaji,

0 događaji,

0 događaji,

0 događaji,

0 događaji,

0 događaji,

0 događaji,

0 događaji,

0 događaji,

0 događaji,

0 događaji,

1 događaj,

0 događaji,

0 događaji,

0 događaji,

0 događaji,

0 događaji,

0 događaji,

0 događaji,

0 događaji,

0 događaji,

Go to Top