(UP/II-008-07/19-01/10) – omogućeno pravo na pristup preslikama ugovora i računa dobavljača, na način da se na istim prekrije podatak o imenu i prezimenu, adresa elektroničke pošte te broj mobitela ovlaštene osobe dobavljača.

Korisnik je zahtjevom za pristup informacijama zatražio od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) presliku ugovora s dobavljačem vezano za zakup medijskog prostora za promidžbenu kampanju dopunskog zdravstvenog osiguranja te preslike zaprimljenih računa po navedenom ugovoru ili druge vjerodostojne isprave iz kojih proizlazi ispunjenje usluge dobavljača, te podatke o plaćanju po navedenom ugovoru ili računu za javnu nabavu.

Tijelo javne vlasti je odbilo zahtjev korisnika jer zatražene informacije predstavljaju poslovnu tajnu.

U žalbenom je postupku utvrđeno da je prvostupanjsko tijelo pogrešno primijenilo odredbu članka 16. u vezi s člankom 15. stavkom 2. točkom 2. Zakona. Razmotrene su i odredbe Zakona o zaštiti tajnosti podataka, kao i odredba članka 10. stavka 1. točke 9. Zakona o pravu na pristup informacijama koje propisuje obvezu proaktivne objave informacija iz postupaka javne nabave. Osim toga,  utvrđeno je da su u Registru ugovora svi bitni elementi ugovora javno objavljeni, te je zaključeno da se u konkretnom slučaju radi o informacijama o raspolaganju javnim sredstvima u smislu članka 16. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Nakon provedenog žalbenog postupka Povjerenik za informiranje je poništio rješenje HZZO-a i korisniku je djelomično omogućeno pravo na pristup preslikama ugovora i računa dobavljača, na način da se na istim prekrije podatak o imenu i prezimenu, adresa elektroničke pošte te broj mobitela ovlaštene osobe dobavljača.

Odluka je dostupna na tražilici Povjerenika za informiranje TOM na poveznici:

https://tom.pristupinfo.hr/pregledfilter1.php?izb=1976

HZZO je protiv rješenja Povjerenika za informiranje pokrenuo upravni spor koji je okončan na način da je Visoki upravni sud RH odbio tužbeni zahtjev kao neosnovan i potvrdio odluku Povjerenika za informiranje.

Odluka je dostupna na tražilici Povjerenika za informiranje TOM na poveznici:

https://tom.pristupinfo.hr/pregledsud.php?izb=365