Promotivne aktivnosti i edukacije

Uz zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i praćenje primjene Zakona, važan segment rada Povjerenika za informiranje predstavlja aktivno promicanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, koje prvenstveno uključuje edukaciju i jačanje svijesti službenika za informiranje i tijela javne vlasti, kao i korisnika prava na pristup informacijama (građana, medija, udruga, privatnog sektora).

Povjerenik za informiranje pravodobno i redovito obavještava stručnu i opću javnost o aktualnim temama iz područja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija. Potičući i održavajući kontinuiranu suradnju s organizacijama civilnog društva, akademskom zajednicom, drugim institucijama i medijima Povjerenik organizira javne tribine, okrugle stolove, rasprave i savjetovanja o aktualnim temama iz svog djelokruga. Također, Povjerenik za informiranje odnosno službenici Ureda u svrhu promocije aktivno sudjeluju (sa izlaganjem ili kao uvodni govornici) i u nizu javnih događaja u Republici Hrvatskoj, koje organiziraju druga tijela i udruge civilnog društva – konferencijama, tribinama, radionicama, okruglim stolovima, danima otvorenih vrata i sličnim javnim događajima.

Povjerenik za informiranje osmišljava i provodi edukacijske aktivnosti u vezi s primjenom Zakona o pravu na pristup informacijama za službenike za informiranje u tijelima javne vlasti.

Javna događanja u organizaciji Povjerenika za informiranje

2018.

 • Međunarodna konferencija Povjerenika za informiranje „Petnaest godina prava na pristup informacijama u Hrvatskoj”, Zagreb, 11. svibnja 2018.
 • Predavanje izv. prof. Margaret Kwoka „Government Transparency in the United States: FOIA and the News Media”, Pravni fakultet, Zagreb, 10. svibnja 2018. (suorganizator: Katedra za upravnu znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)
 • Dan otvorenih podataka, Konferencija „Pet godina otvorenih podataka u Hrvatskoj: praksa i izazovi”, Zagreb, 2. ožujka 2018. (suorganizatori: HR Open, SRCE i GONG)

2017.

 • Konferencija „Ponovna uporaba informacija i otvoreni podaci javne uprave – iskustva iz Njemačke i Hrvatske”, Novinarski dom, Zagreb, 12. prosinca 2017. (u suradnji sa Zakladom Konrada Adenauera)
 • Tribina „Koristiš li svoje pravo na informaciju?“, Zagreb, 28. rujna 2017.
 • OpenDataDay Hrvatska, Okrugli stol „Otvoreni podaci“, Sveučilišni i računski centar Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 3. ožujka 2017.

2016.

 • Tribina „Savjetovanja s javnošću za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave“, Zagreb, 20. prosinca 2016. (suorganizator: Zaklada Konrada Adenauera)
 • Tribina „Što smo ostvarili i što nas dijeli od transparentne vlasti?“, Zagreb, 28. rujna 2016.
 • 2. Akademija otvorenih podataka (Open Youth Academy), Pula, 29. kolovoza – 2. rujna 2016. (suorganizator: Code for Croatia)
 • Tribina „Otvoreni podaci: Transparentnost i tržište za novu generaciju“, Osijek, 9. lipnja 2016.
 • Tribina „Otvoreni podaci: Jedinice lokalne vlasti – objavljivanje i ponovno korištenje podataka javnog sektora“, Rijeka, 2. lipnja 2016.
 • Tribina „Jedinstveno digitalno tržište – Europska dimenzija prioriteta objave podataka i natječaja za otvorene podatke u Republici Hrvatskoj“, Zagreb, 17. svibnja 2016. (suorganizator: Ministarstvo uprave)

2015.

 • Okrugli stol „Ponovna uporaba informacija i otvoreni podaci javne uprave – potpora društvenom razvoju i inovativnom gospodarstvu“, Zagreb, 29. rujna 2015. (suorganizator: Ministarstvo uprave)
 • Konferencija „Što činimo po pitanju transparentnosti“, Zagreb, 28. rujna 2015.
 • Radionica „Procjena i samoprocjena Zakona o pravu na pristup informacijama“, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Zagreb, 11. veljače 2015.

2014.

 • Okrugli stol „Informacije javnog sektora: izazovi i mogućnosti ponovne uporabe informacija u Republici Hrvatskoj“, Ministarstvo uprave, Zagreb, 25. studenog 2014. (suorganizatori: Ministarstvo uprave i ePSI platforma Europske komisije)
 • Konferencija „Pristup informacijama u Republici Hrvatskoj: novi izazovi, nova rješenja“, Hrvatski sabor, Zagreb, 24. rujna 2014
 • Konferencija „Pravo na pristup informacijama i njegova ograničenja u europskom demokratskom društvu“, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Zagreb 29. svibnja 2014.

Promocija na javnim događanjima u Republici Hrvatskoj

2018.

 • Međunarodna konferencija na visokoj razini „Jačanje transparentnosti i odgovornosti s ciljem osiguravanja integriteta: ujedinjeni protiv korupcije“,
 • Ministarstvo pravosuđa i GRECO, 15.-16. listopada 2018.
 • Simpozij/Međunarodna znanstveno-stručna konferencija Hrvatsko-francuski upravnopravni dani „Država i upravno pravo“, Pravni fakultet u Splitu,
 • Sveučilište Pantheon Assas Pariz II, Sveučilište u Splitu, Državni savjet Republike Francuske, Visoki upravni sud RH, Centar za europsku dokumentaciju i istraživanja R. Schuman Split, Split, 13.-14. rujna 2018.
 • HND Međunarodni dan slobode medija, Zagreb, 2. svibnja 2018.
 • Tribina „Dostupnost arhivskoga gradiva“, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 22. ožujka 2018.
 • Državni stručni skup za ravnatelje osnovnih škola RH “Profesionalno komuniciranje”, Agencija za odgoj i obrazovanje, Solaris, Šibenik, 13. ožujka 2018.
 • Znanstveno-stručni skup Instituta za javnu upravu „Europeizacija hrvatske lokalne samouprave: standardi Europske povelje o lokalnoj samoupravi i hrvatska lokalna i regionalna samouprava“, Zagreb, 1. ožujka 2018.

2017.

 • Konferencija „Indeks klijentelizma u medijima“, Partnerstvo za društveni razvoj, Zagreb, 15. prosinca 2017.
 • Okrugli stol povodom Međunarodnog dana suzbijanja korupcije, Ministarstvo pravosuđa, Zagreb, 11. prosinca 2017.
 • Predavanje „Komore i profesije: kvaliteta putem transparentnosti“, 34. Skupština Hrvatske psihološke komore, Zagreb, 9. prosinca 2017.
 • Tribina „Transparentnošću i odgovornim upravljanjem do društva bez korupcije“, Antikorupcijsko povjerenstvo Sisačko-moslavačke županije, Sisak, 9. prosinca 2017.
 • Izložba „Dobri stari zakoni – tradicija suzbijanja korupcije u Hrvatskoj“, Udruga Kultura i etika, Zagreb, 8. prosinca 2017.
 • Forum za javnu upravu „Lokalna demokracija u Hrvatskoj“, Institut za javnu upravu i Zaklada Friedrich Ebert, Zagreb, 29. studenog 2017.
 • Konferencija „E-zdravstvo“, Akademija pravnih znanosti i Akademija medicinskih znanosti, Zagreb, 19. listopada 2017.
 • Peta međunarodna znanstvena konferencija Petar Šarčević „Informacije i podaci: pogled u budućnost“, Pravni fakultet u Rijeci, Rijeka, Opatija, 6.-7. listopada 2017.
 • Konferencija „Dijalogom do transparentnog upravljanja prirodnim resursima“, IPA Projekt Lokalna partnerstva za transparentno upravljanje prirodnim resursima, Eko Pan, Zelena akcija i Žmergo, Opatija, 4.-6. listopada 2017.
 • Savjetovanje o lokalnoj samoupravi, Udruga gradova, Rabac, 14. rujna 2017.
 • Predstavljanje rezultata praćenja fiskalne transparentnosti lokalnih jedinica, Institut za javne financije, Zagreb, 4. srpnja 2017.
 • Treći hrvatski forum o upravljanju Internetom CRO-IGF 2017., Zagreb, 16. svibnja 2017.
 • Panel rasprava „Zašto transparentnost?“, Veleposlanstvo Republike Finske, Zagreb, 4. svibnja 2017.
 • Forum za javnu uprave „Javne agencije u potrazi za reformom“, Institut za javnu upravu i Zaklada Fridrich Ebert, Zagreb, 12. travnja 2017.
 • Okrugli stol o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, Zagreb, 5. travnja 2017.
 • Konferencija „Smart Public Sector“, tvrtka Proper, Zagreb, 29-30. ožujka, 2017.
 • Regionalna konferencija Svjetske banke „Socijalno inkluzivni gradovi“, Zagreb, 26-28. ožujka 2017.
 • Okrugli stol „Otvoreni podaci kao resurs u JI Europi“, GONG i PROpuh, Zagreb, 18. veljače 2017.
 • Znanstveno-stručni skup „Građani, javna uprava i lokalna samouprava: jesu li mogući suradnja, povjerenje i potpora“, Institut za javnu upravu, Zagreb, 16. veljače 2017.

2016.

 • 12. Forum za javnu upravu Instituta za javnu upravu i Zaklade Friedrich Ebert „Transformacijski potencijal e-uprave za veću učinkovitost i odgovornost“, Zagreb, 23. studenog 2016.
 • XVII. godišnje savjetovanje o autor