Promotivne aktivnosti i edukacije

Uz zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i praćenje primjene Zakona, važan segment rada Povjerenika za informiranje predstavlja aktivno promicanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, koje prvenstveno uključuje edukaciju i jačanje svijesti službenika za informiranje i tijela javne vlasti, kao i korisnika prava na pristup informacijama (građana, medija, udruga, privatnog sektora).

Povjerenik za informiranje pravodobno i redovito obavještava stručnu i opću javnost o aktualnim temama iz područja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija. Potičući i održavajući kontinuiranu suradnju s organizacijama civilnog društva, akademskom zajednicom, drugim institucijama i medijima Povjerenik organizira javne tribine, okrugle stolove, rasprave i savjetovanja o aktualnim temama iz svog djelokruga. Također, Povjerenik za informiranje odnosno službenici Ureda u svrhu promocije aktivno sudjeluju (sa izlaganjem ili kao uvodni govornici) i u nizu javnih događaja u Republici Hrvatskoj, koje organiziraju druga tijela i udruge civilnog društva – konferencijama, tribinama, radionicama, okruglim stolovima, danima otvorenih vrata i sličnim javnim događajima.

Povjerenik za informiranje osmišljava i provodi edukacijske aktivnosti u vezi s primjenom Zakona o pravu na pristup informacijama za službenike za informiranje u tijelima javne vlasti.

2018.

 • Međunarodna konferencija Povjerenika za informiranje „Petnaest godina prava na pristup informacijama u Hrvatskoj”, Zagreb, 11. svibnja 2018.
 • Predavanje izv. prof. Margaret Kwoka „Government Transparency in the United States: FOIA and the News Media”, Pravni fakultet, Zagreb, 10. svibnja 2018. (suorganizator: Katedra za upravnu znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)
 • Dan otvorenih podataka, Konferencija „Pet godina otvorenih podataka u Hrvatskoj: praksa i izazovi”, Zagreb, 2. ožujka 2018. (suorganizatori: HR Open, SRCE i GONG)

2017.

 • Konferencija „Ponovna uporaba informacija i otvoreni podaci javne uprave – iskustva iz Njemačke i Hrvatske”, Novinarski dom, Zagreb, 12. prosinca 2017. (u suradnji sa Zakladom Konrada Adenauera)
 • Tribina „Koristiš li svoje pravo na informaciju?“, Zagreb, 28. rujna 2017.
 • OpenDataDay Hrvatska, Okrugli stol „Otvoreni podaci“, Sveučilišni i računski centar Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 3. ožujka 2017.

2016.

 • Tribina „Savjetovanja s javnošću za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave“, Zagreb, 20. prosinca 2016. (suorganizator: Zaklada Konrada Adenauera)
 • Tribina „Što smo ostvarili i što nas dijeli od transparentne vlasti?“, Zagreb, 28. rujna 2016.
 • 2. Akademija otvorenih podataka (Open Youth Academy), Pula, 29. kolovoza – 2. rujna 2016. (suorganizator: Code for Croatia)
 • Tribina „Otvoreni podaci: Transparentnost i tržište za novu generaciju“, Osijek, 9. lipnja 2016.
 • Tribina „Otvoreni podaci: Jedinice lokalne vlasti – objavljivanje i ponovno korištenje podataka javnog sektora“, Rijeka, 2. lipnja 2016.
 • Tribina „Jedinstveno digitalno tržište – Europska dimenzija prioriteta objave podataka i natječaja za otvorene podatke u Republici Hrvatskoj“, Zagreb, 17. svibnja 2016. (suorganizator: Ministarstvo uprave)

2015.

 • Okrugli stol „Ponovna uporaba informacija i otvoreni podaci javne uprave – potpora društvenom razvoju i inovativnom gospodarstvu“, Zagreb, 29. rujna 2015. (suorganizator: Ministarstvo uprave)
 • Konferencija „Što činimo po pitanju transparentnosti“, Zagreb, 28. rujna 2015.
 • Radionica „Procjena i samoprocjena Zakona o pravu na pristup informacijama“, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Zagreb, 11. veljače 2015.

2014.

 • Okrugli stol „Informacije javnog sektora: izazovi i mogućnosti ponovne uporabe informacija u Republici Hrvatskoj“, Ministarstvo uprave, Zagreb, 25. studenog 2014. (suorganizatori: Ministarstvo uprave i ePSI platforma Europske komisije)
 • Konferencija „Pristup informacijama u Republici Hrvatskoj: novi izazovi, nova rješenja“, Hrvatski sabor, Zagreb, 24. rujna 2014
 • Konferencija „Pravo na pristup informacijama i njegova ograničenja u europskom demokratskom društvu“, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Zagreb 29. svibnja 2014.

Promocija na javnim događanjima u Republici Hrvatskoj

2018.

 • Međunarodna konferencija na visokoj razini „Jačanje transparentnosti i odgovornosti s ciljem osiguravanja integriteta: ujedinjeni protiv korupcije“,
 • Ministarstvo pravosuđa i GRECO, 15.-16. listopada 2018.
 • Simpozij/Međunarodna znanstveno-stručna konferencija Hrvatsko-francuski upravnopravni dani „Država i upravno pravo“, Pravni fakultet u Splitu,
 • Sveučilište Pantheon Assas Pariz II, Sveučilište u Splitu, Državni savjet Republike Francuske, Visoki upravni sud RH, Centar za europsku dokumentaciju i istraživanja R. Schuman Split, Split, 13.-14. rujna 2018.
 • HND Međunarodni dan slobode medija, Zagreb, 2. svibnja 2018.
 • Tribina „Dostupnost arhivskoga gradiva“, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 22. ožujka 2018.
 • Državni stručni skup za ravnatelje osnovnih škola RH “Profesionalno komuniciranje”, Agencija za odgoj i obrazovanje, Solaris, Šibenik, 13. ožujka 2018.
 • Znanstveno-stručni skup Instituta za javnu upravu „Europeizacija hrvatske lokalne samouprave: standardi Europske povelje o lokalnoj samoupravi i hrvatska lokalna i regionalna samouprava“, Zagreb, 1. ožujka 2018.

2017.

 • Konferencija „Indeks klijentelizma u medijima“, Partnerstvo za društveni razvoj, Zagreb, 15. prosinca 2017.
 • Okrugli stol povodom Međunarodnog dana suzbijanja korupcije, Ministarstvo pravosuđa, Zagreb, 11. prosinca 2017.
 • Predavanje „Komore i profesije: kvaliteta putem transparentnosti“, 34. Skupština Hrvatske psihološke komore, Zagreb, 9. prosinca 2017.
 • Tribina „Transparentnošću i odgovornim upravljanjem do društva bez korupcije“, Antikorupcijsko povjerenstvo Sisačko-moslavačke županije, Sisak, 9. prosinca 2017.
 • Izložba „Dobri stari zakoni – tradicija suzbijanja korupcije u Hrvatskoj“, Udruga Kultura i etika, Zagreb, 8. prosinca 2017.
 • Forum za javnu upravu „Lokalna demokracija u Hrvatskoj“, Institut za javnu upravu i Zaklada Friedrich Ebert, Zagreb, 29. studenog 2017.
 • Konferencija „E-zdravstvo“, Akademija pravnih znanosti i Akademija medicinskih znanosti, Zagreb, 19. listopada 2017.
 • Peta međunarodna znanstvena konferencija Petar Šarčević „Informacije i podaci: pogled u budućnost“, Pravni fakultet u Rijeci, Rijeka, Opatija, 6.-7. listopada 2017.
 • Konferencija „Dijalogom do transparentnog upravljanja prirodnim resursima“, IPA Projekt Lokalna partnerstva za transparentno upravljanje prirodnim resursima, Eko Pan, Zelena akcija i Žmergo, Opatija, 4.-6. listopada 2017.
 • Savjetovanje o lokalnoj samoupravi, Udruga gradova, Rabac, 14. rujna 2017.
 • Predstavljanje rezultata praćenja fiskalne transparentnosti lokalnih jedinica, Institut za javne financije, Zagreb, 4. srpnja 2017.
 • Treći hrvatski forum o upravljanju Internetom CRO-IGF 2017., Zagreb, 16. svibnja 2017.
 • Panel rasprava „Zašto transparentnost?“, Veleposlanstvo Republike Finske, Zagreb, 4. svibnja 2017.
 • Forum za javnu uprave „Javne agencije u potrazi za reformom“, Institut za javnu upravu i Zaklada Fridrich Ebert, Zagreb, 12. travnja 2017.
 • Okrugli stol o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, Zagreb, 5. travnja 2017.
 • Konferencija „Smart Public Sector“, tvrtka Proper, Zagreb, 29-30. ožujka, 2017.
 • Regionalna konferencija Svjetske banke „Socijalno inkluzivni gradovi“, Zagreb, 26-28. ožujka 2017.
 • Okrugli stol „Otvoreni podaci kao resurs u JI Europi“, GONG i PROpuh, Zagreb, 18. veljače 2017.
 • Znanstveno-stručni skup „Građani, javna uprava i lokalna samouprava: jesu li mogući suradnja, povjerenje i potpora“, Institut za javnu upravu, Zagreb, 16. veljače 2017.

2016.

 • 12. Forum za javnu upravu Instituta za javnu upravu i Zaklade Friedrich Ebert „Transformacijski potencijal e-uprave za veću učinkovitost i odgovornost“, Zagreb, 23. studenog 2016.
 • XVII. godišnje savjetovanje o autorskom pravu i srodnim pravima, Hrvatsko društvo za autorsko pravo, u suradnji s Sveučilištem u Zagrebu i Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo, Zagreb, 18. studenog 2016.
 • Okrugli stol „Otvoreni podaci“, Francuski institut, Zagreb, 21. listopada 2016.
 • Otvorenje Centra za empirijska politološka istraživanja Fakulteta političkih znanosti – predstavljanje rezultata Analize politika tajnosti hrvatskih vlada 1990.-2015., Zagreb, 29. rujna 2016.
 • 11. Forum za javnu upravu Instituta za javnu upravu i Zaklade Friedrich Ebert „Digitalna uprava II: Komuniciranje politika i komuniciranje s javnošću“, Zagreb, 14. rujna 2016.
 • Predstavljanje rezultata istraživanja Instituta za javne financije „Transparentnost lokalnih proračuna“, 5. srpnja 2016.
 • Radionica o upravljanju podacima u oblaku, Microsoft, Zagreb, 28.-29. lipnja 2016.
 • 2. hrvatski forum o upravljanju Internetom CRO-IGF, 39. Međunarodni skup MIPRO, Opatija, 1. lipnja 2016.
 • 24. NISPA CEE godišnja konferencija „Širenje standarda, jačanje kapaciteta: Europski upravni prostor u razvoju“, Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe, Pravni fakultet, Zagreb, 19.- 21. svibnja 2016.
 • Radionica Europske koordinacije jezičnih resursa (European Language Resources Coordination, ELRC), Zagreb, 21. travnja 2016.
 • Share PSI i W3C radionica o otvorenim podacima javnog sektora, Zagreb, 15-16. ožujka 2016.
 • Okrugli stol „Otvoreni podaci i civilni hakeri: od usamljenih primjera do standarda“ (povodom Dana otvorenih podataka), Udruga Code for Croatia, Savjet Inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, Zagreb, 4.-6. ožujka 2016.

2015.

 • Međunarodna konferencija povodom Međunarodnog dana ljudskih prava „Knjižnice i održivi razvoj“, Hrvatsko knjižničarsko društvo, Nacionalna i sveučilišna knjižnica i Filozofski fakultet u Zagrebu, Zagreb, 10. prosinca 2015.
 • Konferencija „Proaktivna objava informacija lokalnih i regionalnih vlasti – prilike i izazovi“, predstavljanje Smjernica za proaktivnu objavu za lokalne i područne (regionalne) jedinice, GONG u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija, Udrugom gradova i Povjerenicom za informiranje, projekt Zaklade Konrad Adenauer, Zagreb, 8. prosinca 2015.
 • 13. konferencija „Privatnost 2015“, Case, Zagreb, 25. studenog 2015.
 • Konferencija „Dani infrastrukture prostornih podataka 2015.“, Državna geodetska uprava, Geodetski fakultet i Grad Zagreb, Zagreb, 16. listopada 2015.
 • Međunarodna znanstveno-stručna konferencija Međunarodnog udruženja za političke znanosti (IPSA) „Komunikacije, demokracija i digitalne tehnologije“, Rovinj 2.-3. listopada 2015.
 • Konferencija „Građani u fokusu– decentralizacija i lokalne razvojne politike“, Hrvatska zajednica županija, Liderpress, Zagreb, 24. rujna 2015.
 • Međunarodna znanstveno-stručna konferencija Hrvatsko-francuski upravnopravni dani „Kontrola nad javnom upravom“, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Sveučilište Pantheon Assas Paris – II, Državni savjet Republike Francuske, Visoki upravni sud RH i Centar za europsku dokumentaciju i istraživanja – Robert Schuman u SplituSplit, 17.-18. rujna 2015.
 • „Open Data Youth Camp“, Savjet inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, Rovinj, 29. kolovoza-2. rujna 2015. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija „Zaštita osobnih podataka i pravo na pristup informacijama“, Pravni fakultet u Splitu, 6.-7. srpnja 2015.
 • Međunarodni seminar „Uključivanje javnosti u proces izrade i donošenja zakona“, Hrvatski sabor u suradnji s Europskim centrom za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (EPCDR) Zagreb, 11.-12. lipnja 2015.
 • 9. forum za javnu upravu Instituta za javnu upravu i Zaklade Friedrich Ebert „Regulacija, uprava i gospodarstvo: uloga države, institucija i propisa u poticanju gospodarskog razvoja“, Zagreb, 10. lipnja 2015.
 • Predstavljanje platforme ImamoPravoZnati.org, Udruga Code for Croatia u suradnji s GONG-om i Povjerenikom za informiranje, Zagreb, 9. lipnja 2015.
 • Okrugli stol povodom Međunarodnog dana arhiva „Dostupnost i korištenje arhivskog gradiva“, Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 9. lipnja 2015.
 • Konferencija „Going Local – Croatia 2015 Strategija Jedinstvenog digitalnog tržišta (DSM)“, Ministarstvo gospodarstva i Europska komisija, Zagreb, 8. lipnja 2015.
 • 8. forum za javnu upravu Instituta za javnu upravu i Zaklade Friedrich Ebert „Uprava u digitalno doba: otvoreni podaci“, Zagreb, 4. ožujka 2015.
 • Okrugli stol „Principi vlasti za 21. stoljeće – otvoreni podaci“, i CodAcross vikend građanskih inovacija povodom Dana otvorenih podataka, Udruga Code for Croatia, Savjet Inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, Zagreb, 20.-21. veljače 2015.
 • Rasprava „Doprinos civilnog društva suzbijanju korupcije i reformi javne uprave“, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Zagreb, 5. veljače 2015.
 • Konferencija „Norveška i Hrvatska – Partneri u gospodarskom i društvenom razvoju“, Veleposlanstvo Kraljevine Norveške, Zagreb, 26. siječnja 2015.

2014.

 • Okrugli stol „Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku“, udruga Kultura i etika, Matica Hrvatska, Zagreb, 9. prosinca 2014.
 • Konferencija „Freedom of Expression“ u organizaciji European Law Students Association (ELSA), Zagreb, 28. studeni 2014.
 • Konferencija Privatnost 2014, panel rasprava „Identitet u opasnosti“, Zagreb, 26. studenog 2014.
 • Korisnička konferencija CARNeta CUC 2014, okrugli stol „Otvoreni podaci“, Zagreb, 20. studenog 2014.
 • Tribina „Pristup informacijama“, Varaždinska županija, Koordinacija za ljudska prava, Varaždin, 6. studenog 2014.
 • Radionica „Sudionička demokracija – partnerstvo građana/ki i lokalne vlasti kao pokretača razvoja lokalnih zajednica“, udruga Cenzura Plus, Omiš, 23. listopada 2014.
 • Tribina „Odnosi s javnošću u javnoj upravi“, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Institut za javnu upravu, Pravni fakultet u Zagrebu, 22. svibnja 2014.
 • Konferencija povodom 10 godina Agencije za zaštitu osobnih podataka, Ministarstvo uprave, 8. svibnja 2014.
 • Okrugli stol „Medijska politika u Hrvatskoj“, Centar za pravo i demokraciju Miko Tripalo, Zagreb, 24. travnja 2014.
 • Tribina „E-uprava za e-građane“, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Institut za javnu upravu, Zagreb, Pravni fakultet u Zagrebu, 24. travnja 2014.
 • Regionalna konferencija „Partnerstvo države i organizacija civilnog društva za transparentno i otvoreno donošenje propisa“, Ured za udruge Vlade RH i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Zagreb, 23. travnja 2014.
 • Radionica za učenike srednjih škola na događaju „Dani slobodne nastave Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar“, Bjelovar, 10. travnja 2014.
 • Tribina Transparency International Hrvatska „Pristup informacijama i sudjelovanje u procesima odlučivanja u Europskoj uniji“, Kuća Europe, Zagreb, 2. travnja 2014.
 • Konferencija Partnerstva za otvorenu vlast „Otvorena Hrvatska“, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, 26. ožujka 2014.

2013.

 • Tribina „Pravo na pristup informacijama“, Hrvatski pravni centar i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 16. studenog 2013.
 • Okrugli stol „Deset godina prava na pristup informacijama u RH“, Hrvatski sabor, 12. prosinca 2013.
 • 5. forum za javnu upravu „Transparentnost u javnom upravljanju“, Zaklada Friedrich Ebert i Institut za javnu upravu, Zagreb, 5. studenog 2013.