U okviru promicanja prava na pristup i ponovnu uporabu informacija, Povjerenik za informiranje kontinuirano održava besplatne edukacije u suradnji s Državnom školom za javnu upravu i drugim tijelima javne vlasti te samostalno.

Vezano za održavanje edukacija o pravu na pristup informacijama u suradnji s Državnom školom za javnu upravu, nastavlja se s osnovnim i naprednim modulom, pri čemu se osnovni izvodi kao dvodnevna radionica, a napredni kao jednodnevna, kako bi se kroz primjere iz prakse i rad u grupama moglo polaznike dodatno educirati o pravilnoj primjeni zakonskih odredbi, a poglavito uzimajući u obzir usvojene novele Zakona o pravu na pristup informacijama, Zakona o općem upravnom postupku i Zakona o upravnim sporovima.

Planirano je i ponovno održavanje regionalnih savjetovanja/edukacija, koje su uslijed pandemije uzrokovane koronavirusom bile prekinute (Slavonski Brod, Gospić, Bjelovar).

Predviđen je nastavak održavanja edukacija o savjetovanjima s javnošću (u suradnji s Uredom za zakonodavstvo i Uredom za udruge Vlade RH, kao jednodnevna radionica), kao i online edukacija o ponovnoj uporabi informacija i otvorenim podacima putem e-tečaja na platformi Državne škole (Moodle).

Nastavlja se s održavanjem webinara koji traju otprilike 1 školski sat i obrađuju pojedine segmente Zakona o pravu na pristup informacijama.

Planiran je i niz drugih krojenih edukacija, poput onih za mlade i za medije, kao i za tijela javne vlasti čije su internetske stranice bile obuhvaćene praćenjem razine ispunjenja obveze proaktivne objave informacija.

Sve edukacije bit će pojedinačno najavljene na naslovnici internetske stranice Povjerenika za informiranje. U nastavku se nalazi pregled termina edukacijskih aktivnosti te informacije o načinu sudjelovanja, uz napomenu da su planirani termini podložni izmjenama, o čemu ćemo na vrijeme obavijestiti zainteresirane polaznike edukacija.

 

1) Online edukcije – webinari

Ured povjerenika za informiranje planira tijekom 2023. održavanje preko 20 webinara za službenike za informiranje i druge zaposlenike tijela javne vlasti koji u svom radu primjenjuju Zakon o pravu na pristup informacijama. Svi webinari traju otprilike 45 minuta te im se moguće priključiti na poveznici https://connect.carnet.hr/informiranje/ (preko Adobe Connect aplikacije), sa svojim imenom i prezimenom kao gost (nije potrebna lozinka), dok su od dodatne opreme potrebni samo zvučnici ili slušalice. Svi webinari počinju u 14:00 sati.

16. veljače – Savjetovanje s javnošću

24. veljače – Postupanje po zahtjevima za pristup informacijama

28. veljače – Evidentiranje zahtjeva u službeni upisnik

8. ožujka – Proaktivna objava informacija

21. ožujka – Javnost rada

24. ožujka – Osobni podaci i pristup informacijama

5. travnja – Izrada i objava informacija o registrima i bazama podataka (asset lista)

28. travnja – Poslovna, profesionalna i porezna tajna

4. svibnja – Otvoreni podaci i informacije za ponovnu uporabu

26. svibnja – Klasificirane informacije

2. lipnja – Postupanje po zahtjevima za ponovnu uporabu informacija

8. rujna – Postupanje po zahtjevima za pristup informacijama

14. rujna – Evidentiranje zahtjeva u službeni upisnik

22. rujna – Osobni podaci i pristup informacijama

4. listopada – Proaktivna objava informacija

20. listopada – Poslovna, profesionalna i porezna tajna

25. listopada – Savjetovanje s javnošću

10. studenog – Klasificirane informacije

14. studenog – Javnost rada

22. studenog – Otvoreni podaci i informacije za ponovnu uporabu

1. prosinca – Postupanje po zahtjevima za ponovnu uporabu informacija

 

2) Državna škola za javnu upravu

 Tijekom ove godine, u okviru programa koji se održavaju u Državnoj školi za javnu upravu, u Zagrebu, Medulićeva 36, Ured povjerenika za informiranje planira održati šest edukacija „Pravo na pristup informacijama“, od čega su tri osnovna, a tri napredna modula. Osnovni modul nastavlja se izvoditi kao dvodnevna radionica, s naglaskom na izmjene zakonskog okvira i primjere iz prakse. Napredni modul namijenjen je službenicima koji su odslušali osnovni modul, a zanimaju ih pojedina pitanja u primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama, kao što su test razmjernosti i javnog interesa, zlouporaba prava, ograničenja pristupa i dr.

Ujedno je planirano šest ciklusa online edukacija o ponovnoj uporabi informacija i otvorenim podacima putem Moodle platforme, koje polaznici željenim tempom pohađaju u zadanom razdoblju, kao i tri jednodnevne edukacije o provedbi savjetovanja s javnošću.

S obzirom na mogućnosti potpunog povratka na edukacije uživo u odnosu na raniji period obilježen mjerama uzrokovanih koronavirusom, planirana je i provedba tri poludnevne edukacije na regionalnoj razini, u trajanju od 6 školskih sati.

Za sve navedene edukacije u okviru organizacije Državne škole za javnu upravu, službenici za informiranje i drugi zainteresirani službenici i čelnici tijela javne vlasti prijavljuju se putem registracije na njihovom portalu www.dsju.hr.

 

Pravo na pristup informacijama – Medulićeva 36, Zagreb

  • Osnovni modul (dvodnevna radionica – 16 školskih sati)

2.-3. ožujka

18.-19. svibnja

26.-27. listopada

 

  • Napredni modul (jednodnevna radionica – 8 školskih sati)

21. travnja

13. lipnja

14. studenog

 

Pravo na pristup informacijama i transparentnost tijela javne vlasti (6 školskih sati)

22. ožujka u Slavonskom Brodu

18. travnja u Gospiću

9. svibnja u Bjelovaru

 

Ponovna uporaba informacija i otvoreni podaci (online – Moodle platforma)

27. veljače-3. ožujka

20.-24. ožujka

24.-28. travnja

29. svibnja-2. lipnja

18.-22. rujna

13.-17. studenog

 

Kako pripremiti i provesti učinkovito savjetovanje s javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (jednodnevna radionica)

30. ožujka

6. lipnja

6. listopada

 

3) Krojene edukacije o pravu na pristup informacijama – za tijela javne vlasti

Povjerenik za informiranje po potrebi održava krojene edukacije za ciljane skupine tijela javne vlasti ili ciljane skupine službenika. U 2023. planirano je održavanje nekoliko krojenih edukacija, temeljem provedenih analitičkih praćenja internetskih stranica odabranih tijela javne vlasti (primjerice, webinari za lučke uprave i županijske uprave za ceste tijekom studenog, kao i dva webinara za JLP(R)S na temu asset lista, tijekom ožujka i rujna). O svim krojenim edukacijama će naknadno biti objavljeni detalji na www.pristupinfo.hr.

 

4) Krojene edukacije o pravu na pristup informacijama – za korisnike

Planirano je i održavanje krojenih edukacija za korisnike, i to jedna edukacija „Želim znati, želim sudjelovati“ u II. kvartalu za osobito važnu skupinu korisnika – mlade (studente) te dvije edukacije za medije „Novinari i pravo na informaciju“, u II. i IV. kvartalu ove godine.

 

Godišnje savjetovanje službenika za informiranje – III./IV. kvartal 2023.

Peto po redu godišnje savjetovanje službenika za informiranje tijela javne vlasti iz cijele Hrvatske, u svrhu razmjene iskustava i postizanja zajedničkog napretka u standardizaciji primjene Zakona, održat će se u rujnu/listopadu 2023. Detaljne informacije će na vrijeme biti dostupne na internetskoj stranici Povjerenika za informiranje.

 

Za dodatne informacije i upite o planiranim edukacijama, možete nas kontaktirati ne e-mail adresu: lucija.jadrijevic@pristupinfo.hr.