Za medije

Povjerenik za informiranje pruža podršku medijima i novinarima u ostvarivanju pristupa informacijama te redovito daje izjave za medije, intervjue i sudjeluje u emisijama na poziv.

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Mediji mogu ostvariti pravo na pristup informacijama putem Zakona o medijima ili Zakona o pravu na pristup informacijama Zakonom o medijima uređeno je ustavom zajamčeno pravo novinara na informaciju sadržano u članku 38., stavak 3. Ustava Republike Hrvatske (NN 85/10, pročišćeni tekst). Sukladno članku 6. Zakona o medijima čelnik tijela ili glasnogovornik dužan je u primjerenom roku dati novinarima zatražene informacije, te odgovara za točnost danih informacija. Tijela su dužna davati točne, potpune i pravovremene informacije o pitanjima iz svog djelokruga. Povjerenik za informiranje nije nadležan za zaštitu prava sukladno Zakonu o medijima, ali u određenim slučajevima, ako novinari traže informacije u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama, može pružiti podršku.

Zakonom o pravu na pristup informacijama jamči se pravo na pristup informacijama svakoj fizičkoj i pravnoj osobi, pri čemu se primjenjuju rokovi i procedura propisana tim Zakonom.

Edukacije za novinare

Dva puta godišnje održavaju se polusatni webinari za medije i druge korisnike.
Povjerenik za informiranje u suradnji s Hrvatskim novinarskim društvom održava edukacije za novinare o ostvarivanju prava na pristup informacijama.
Također, Povjerenik za informiranje ostvaruje suradnju s visokoškolskim institucijama za obrazovanje novinara, kao što je Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Publikacije i multimedija

Povjerenik za informiranje objavio je publikaciju ‘Pravo na pristup informacijama: vodič za udruge i građane’ koja sadrži niz korisnih savjeta i uputa novinarima kako ostvariti pristup informacijama.

Newsletter

Povjerenik za informiranje objavljuje i Newsletter za medije, u kojima donosi rezime odluka i mišljenja s područja zaštite ovog Ustavom i zakonom zajamčenog prava, u svrhu promicanja prava na pristup informacijama i uporabe otvorenih podataka u novinarstvu, posebno onom istraživačke prirode.

Do sada objavljene medijske newslettere možete pronaći u rubrici “Newsletteri”.

Upiti i informacije

Povjerenik za informiranje daje odgovore i mišljenja na upite korisnika.