Bilateralna suradnja

Projekt bilateralne pomoći Britanskog veleposlanstva 2014-2016

U razdoblju od 2014. do 2016. godine Povjerenik za informiranje ostvario je intenzivnu suradnju s Britanskim veleposlanstvom u Hrvatskoj, koje je pružalo snažnu financijsku i stručnu podršku u provedbi niza aktivnosti kroz projekt “Jačanje kapaciteta Povjerenika za infomiranje”. U 2014. godini izrađena je internetska stranice Povjerenika za informiranje te promotivni materijali, održane dvije konferencije, te izrađen popis tijela javne vlasti koji su obveznici Zakona o pravu na pristup informacijama. Tijekom 2015. godine dovršen je projekt procjene i samoprocjene u implementaciji Zakona, s ciljem osiguranja kvalitetnije provedbe inspekcijskog nadzora kao i poboljšanja usklađenosti postupanja tijela javne vlasti s odredbama Zakona i izrađeni e-priručnici o pravu na pristup informacijama za službenike za informiranje i za građane, medije i civilno društvo, a u 2016. godini izrađena je engleska inačica internetskih stranica i izrađene web aplikacije Tražilica odluka i mišljenja Povjerenika za informiranje i Visokog upravnog suda – TOM i Popis tijela javne vlasti u otvorenom obliku.

U provedbi dijela navedenih projekata stručnu podršku pružio je prof Kevin Dunion, povjerenik za informiranje Škotske 2003-2012 kao i domaći stručnjaci, a u ukupan iznos sufinanciranja od strane Britanskog veleposlanstva iznosio je 217.577,57 kuna

Suradnja sa Zakladom Konrad Adenauer 2016-2017

U okviru suradnje sa Zakladom Konrad Adenauer, Povjerenik je tijekom 2016 i 2017. godine realizirao dva projekta. Projekt “Podrška primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama”, koji se provodio tijekom 2016. godine imao je za cilj unaprjeđenje i standardizaciju provedbe savjetovanja s javnošću. Projekt je uključivao izradu, tisak i distribuciju Smjernica o provedbi savjetovanja s javnošću u postupku donošenja propisa za tijela javne vlasti te izradu letka kojima za građane i udruge, u svrhu podizanja razine znanja i svijesti o ovom obliku osiguravanja transparentnosti i otvorenosti javne vlasti. Rezultati projekta predstavljeni su na događanju povodom Međunarodnog dana ljudskih prava u prosincu 2016.

Tijekom 2017. realiziran je projekt “Ponovna uporaba otvorenih podataka”, čiji je cilj bio podizanje razine znanja i svijesti o potencijalu koji objavljivanje otvorenih podataka tijela javne vlasti i njihova ponovna uporaba imaju u postizanju transparentne i odgovorne javne vlasti, ali i o njihovom gospodarskom potencijalu. Središnji segment suradnje bila je konferencija “Ponovna uporaba informacija i otvoreni podaci javne uprave- iskustva iz Njemačke i Hrvatske”, održana 12. prosinca 2017. u Novinarskom domu, u Zagrebu. Svrha okupljanja bila je razmjena iskustava iz Hrvatske i Njemačke o ponovnoj uporabi podataka te isticanje ideja i aktivnosti potrebnih kako bi se prevladalo prepreke i izazove koji onemogućavaju potencijal informacija javnog sektora.

Suradnja s Francuskim institutom 2016.

U 2016. započeta je suradnja s Francuskim institutom, odnosno Veleposlanstvom Republike Francuske, koja je rezultirala održavanjem okruglog stola “Otvoreni podaci” 21. listopada 2016., kao i potporom održavanju Akademije otvorenih podataka 29. kolovoza – 2. rujna u Puli, a na kojoj su sudjelovali francuski stručnjaci i polaznici. Planiran je i nastavak suradnje u 2018., kroz potporu održavanju promotivnih događanja.

OECD Sigma tehnička pomoć 2014.

Na zamolbu Povjerenika za informiranje, a u svrhu jačanja kapaciteta, OECD Sigma izradila je analizu “Poslovna tajna i pristup informacijama”