Upute, smjernice, obrasci

Upute / smjernice

 • Uputa za provedbu članka 10. ZPPI – Proaktivna objava informacija (.doc/.pdf)

 • Primjena članka 10. ZPPI – dodatna uputa (proaktivna objava informacija tijela javne vlasti koja nemaju službenu internetsku stranicu) (.doc)

 • Primjena članka 10. ZPPI – dodatna uputa (proaktivna objava zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti) (.doc)

 • Nužni preduvjeti za učinkovit pristup informacijama – dodatne preporuke (.doc/.pdf)

 • Smjernice za objavu proračunskih dokumenata i izvješća u otvorenom formatu (.doc/.pdf)

 • Uputa za objavu godišnjeg izvješća o poslovanju trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države, lokalnih i regionalnih jedinica (.doc/.pdf)

 • Smjernice za objavu informacija o unutarnjem ustrojstvu tijela javne vlasti (.doc/.pdf)

 • Smjernice za objavu informacija o pravu na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (.doc/.pdf)

 • Smjernice za provedbu članka 11. ZPPI – Savjetovanja s javnošću (.doc/.pdf)

 • Smjernice za provedbu članka 12. ZPPI – Javnost rada (.doc/.pdf)

 • Dodatne smjernice za proaktivnu / pravovremenu objavu dnevnih redova sjednica i zaključaka / zapisnika te mogućnosti prisustvovanja na njima (.doc)

 • Smjernice za provedbu ZPPI-ja: Postupanje mjesne samouprave u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (.doc/.pdf)

 • Uputa za provedbu članka 13. ZPPI (.doc/.pdf)

 • Obrazac za dostavu podataka – članak 13. ZPPI (.doc)

 • Primjena članka 13. ZPPI – dodatna uputa (vanjsko pružanje usluga) (.doc)

 • Smjernice za provedbu ZPPI: Vijećnička pitanja i Zakon o pravu na pristup informacijama (.doc/.pdf)

 • Smjernice za provedbu ZPPI: Ostvarivanje prava na pristup informacijama zastupnika i vijećnika u predstavničkim tijelima – dodatne smjernice (.doc)

 • Smjernice za ugovore o zakupu poslovnog prostora (.doc/.pdf)

 • Smjernice o pristupu informacijama u postupcima provedbe javnih natječaja za zapošljavanje, te postupak izbora i imenovanje putem javnih poziva u tijelima javne vlasti (.doc/.pdf)

 • Smjernice za test razmjernosti i javnog interesa (.doc/.pdf)

 • Smjernice za primjenu odredbe o zlouporabi prava (.doc/.pdf)

 • Smjernice za ponovnu uporabu informacija (.doc/.pdf)

 • Smjernice o pristupu informacijama i poslovnoj tajni (.doc)

 • Smjernice o pristupu informacijama i klasificiranim podacima (.pdf)

 • Uputa za primjena članka 19. ZPPI i Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (.doc / .pdf)

 • Pristup informacijama o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu programa financiranih javnim sredstvima – načelna uputa (.doc )