Etičko postupanje

Etički kodeks državnih službenika (NN 40/11 i 13/12) sadrži pravila dobrog ponašanja državnih službenika prema građanima i u međusobnim odnosima državnih službenika te propisuje mogućnost podnošenja pritužbe na neetično ponašanje državnih službenika i postupak povodom podnesene pritužbe.

Sve pohvale na rad državnih službenika mogu se podnijeti na adresu elektroničke pošte za pohvale: pohvale@uprava.hr

Rok za rješavanje je 60 dana od zaprimanja pritužbe. Ukoliko u tom roku nije dobio odgovor ili odgovorom nije zadovoljan, podnositelj može pritužbu uputiti Etičkom povjerenstvu, neovisnom tijelu nadležnom za promicanje etičkih načela u državnoj službi.

Povjerenik za etiku u uredu Povjerenika za informiranje

Andrijana Ćelap
Telefon: 01 2099 112
E-mail: andrijana.celap@pristupinfo.hr

Odluka o imenovanju povjerenika za etiku

Propisi

  • Etički kodeks državnih službenika („Narodne novine“, broj 40/11 i 13/12)