Naziv projekta: Nacionalni plan oporavka i otpornosti, C2.6.R2. Unaprjeđenje provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama

Razdoblje provedbe projekta: 21 mjesec (od 1. siječnja 2022. – 30. rujna 2023.)

Ukupna vrijednost projekta: 400.000,00 kn

Nositelj projekta: Povjerenik za informiranje

Opis projekta: Vrednovanjem učinaka Zakona o pravu na pristup informacija od strane nezavisnog tima stručnjaka utvrđuje se razina efikasnosti ostvarivanja prava na pristup informacijama od strane korisnika i diskrepancije u primjeni zakonskog okvira od strane tijela javne vlasti te identificira prostor za moguća poboljšanja, u skladu s ciljevima politike boljih propisa.

Uz izradu nezavisne analize o vrednovanju učinaka Zakona o pravu na pristup informacijama, planiraju se organizirati javna događanja kao sastavni dio dijaloga sa stručnom i općom javnosti radi predstavljanja nalaza analize i teza za moguće dorade zakonskog teksta.

Cilj projekta: Utvrditi mogućnosti za unaprjeđenje pojedinih zakonskih rješenja za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Očekivani rezultati provedbe:

  • Izrađen izvještaj o vrednovanju učinaka Zakona o pravu na pristup informacijama od strane tima nezavisnih stručnjaka
  • Izrađene teze za noveliranje Zakona o pravu na pristup informacijama
  • Organizirana javna događanja i stručni skup radi predstavljanja rezultata analize vrednovanja učinaka Zakona o pravu na pristup informacijama i tezama za njegovo noveliranje
  • Kontinuirano povećanje razine znanja i svijesti službenika o ispunjavanju obveze proaktivne objave informacija, postupanja po zahtjevima za pravo na pristup informacijama, te provedbi savjetovanja s javnošću i osiguravanja javnosti rada tijela javne vlasti

Kontakti za više informacija:

Vezane vijesti

28. rujna, Međunarodni dan prava na pristup informacijama obilježava se organizacijom stručnog skupa „Vrednovanje učinaka Zakona o pravu na pristup informacijama“ i predstavljanjem knjige „Izbor odluka Povjerenika za informiranje 2013.- 2023“ u okviru V. Godišnjeg savjetovanja službenika za informiranje

26 rujna 2023|

Ove se godine navršava 20 godina od donošenja prvog Zakona o pravu na pristup informacijama i 10 godina od uspostavljanja Povjerenika za informiranje, kao neovisne nadzorne i drugostupanjske institucije u području prava na pristup informacijama.

Odabran tim stručnjaka za vrednovanje učinaka ZPPI-ja

11 ožujka 2022|

Povjerenik za informiranje je u postupku provedbe jednostavne javne nabave 9. ožujka 2021. godine donio odluku o odabiru nezavisnih stručnjaka za vrednovanje učinaka Zakona o pravu na pristup informacijama, koje će se provesti u okviru