Vi ste ovdje:Početna-Marko

About Marko

Ovaj autor još nije popunio nikakve detalje.
So far Marko has created 115 blog entries.

„Informacija o neizabranim kandidatima u natječajnom postupku za zapošljavanje u tijelima javne vlasti nije informacija od javnog interesa.“

(UP/II-589/2019.) - odobren pristup informaciji zaštićenoj zakonom kojim se uređuje zaštita osobnih podataka, na način da je djelomično odobren pristup preslikama natječajne dokumentacije i dokumentacije koju su priložili  izabrani kandidati, a odbijen u pogledu kandidata koji nisu izabrani. Korisnik je zahtjevom za pristup informacijama zatražio od trgovačkog presliku natječajne dokumentacije primljenih kandidata na natječaju za

2022-05-11T08:41:41+00:00 11 svibnja 2022|

E-tečaj „Ponovna uporaba podataka i otvoreni podaci“, 16. – 20. svibnja 2022.

Povjerenik za informiranje u suradnji s Državnom školom za javnu upravu provodi online edukacije o ponovnoj uporabi informacija i otvorenim podacima putem e-tečaja na platformi DŠJU, u razdoblju od 16. do 20. svibnja 2022. E-tečaj "Ponovna uporaba informacija i otvoreni podaci" namijenjen je prvenstveno službenicima za informiranje, službenicima zaduženim za održavanje baza podataka i registara

2022-05-10T07:46:35+00:00 10 svibnja 2022|

“Trgovačka društva u vlasništvu trgovačkih društava koja su tijela javne vlasti po definiciji iz članka 5. stavka 1. točke 2. ZPPI-ja, također spadaju u krug obveznika primjene Zakona, odnosno predstavljaju tijela javne vlasti.”

UP/I-034-02/21-01/1 - uvidom u Sudski registar i vlasničku strukturu trgovačkog društva utvrđeno je da je jedini osnivač i vlasnik trgovačkog društva pravna osoba čiji je jedini osnivač i vlasnik Republika Hrvatska. Podnositelj prigovora na tvrdnju da se smatra tijelom javne vlasti, odgovara da se ne može smatrati tijelom javne vlasti u smislu članka 5. stavka

2022-04-26T09:01:41+00:00 26 travnja 2022|

„Isplate odvjetnicima ne predstavljaju poslovnu ili profesionalnu tajnu, već informaciju od javnog interesa kojima tijelo javne vlasti mora omogućiti pristup.“

Informacija je poslovna ili profesionalna tajna (UP/II-122/2020.) – omogućen pristup isplatama pojedinim odvjetnicima/odvjetničkim uredima/odvjetničkim društvima tijekom 2019. godine od strane trgovačkog društva Croatia banka d.d. Korisnik prava na pristup informacijama zatražio je od trgovačkog društva Croatia banka d.d. informaciju o ukupnim isplatama svim odvjetnicima od strane prvostupanjskog tijela tijekom 2019. godine. Tijelo javne vlasti odbilo

2022-05-10T07:47:50+00:00 12 travnja 2022|

Prvi zajednički sastanak projektnog i evaluatorskog tima projekta vrednovanja učinaka primjene ZPPI

Održavanjem prvog zajedničkog sastanka međuresornog projektnog tima i odabranih evaluatora, nezavisnih stručnjaka na projektu – Edmonda Miletića (ujedno i voditelja tima), Alena Rajka i Duje Prkuta započela je provedba aktivnosti vrednovanja učinaka primjene Zakona o pravu na pristup informacijama u okviru projekta C 2.6.R2. Unaprjeđenje provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama, koji se financira

2022-04-01T13:18:12+00:00 1 travnja 2022|

Povjerenik za informiranje podnio Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. Hrvatskom saboru

U skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje dostavio je Hrvatskom saboru Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu. Izvješće donosi podatke koje je dostavilo 5.186 ili 88,54% od ukupno 5.857 evidentiranih tijela javne vlasti, podatke o postupanju Povjerenika za informiranje kao drugostupanjskog tijela, ali

2022-03-31T13:38:04+00:00 31 ožujka 2022|

“Specifikacije računa vezanih za obavljene usluge ne predstavljaju poslovnu tajnu, već informacije od javnog interesa kojima tijelo javne vlasti mora omogućiti pristup”

Informacija je poslovna ili profesionalna tajna (UP/II-960/2020.) – omogućen pristup specifikacijama računa vezanih za obavljene usluge od strane Hrvatskog zavoda za norme Korisnik prava na pristup informacijama je, nakon primitka informacija po ranijem zahtjevu, zatražio od Hrvatskog zavoda za norme detaljne specifikacije obavljenih pravnih poslova. Tijelo javne vlasti odbilo je zahtjev korisnika jer je smatralo

2022-04-13T13:15:56+00:00 29 ožujka 2022|

„Tijela javne vlasti ne mogu naplatiti materijalni trošak za pristup informacijama koje su dužni proaktivno objavljivati“

U predstavkama na rad tijela javne vlasti, korisnici se nerijetko pritužuju na slučajeve naplate stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije i kad se traži pristup informacijama koje su tijela dužna samoinicijativno objavljivati temeljem članka 10. članka 1. ZPPI-ja. Za ostvarivanje pristupa informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju upravne i sudske pristojbe,

2022-04-26T08:58:41+00:00 21 ožujka 2022|

Online edukacija „Kako rad mjesnih odbora učiniti transparentnijim“, 22. ožujka 2022.

Povjerenik za informiranje u suradnji s Udrugom gradova proveo je 22. ožujka 2022. online edukaciju na temu: „Kako rad mjesnih odbora učiniti transparentnijim“, povodom donijetih Smjernica Povjerenika za informiranje za provedbu ZPPI-ja: Postupanje mjesne samouprave u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama. On-line edukacija bila je namijenjena službenicima za informiranje u jedinicama lokalne

2022-03-22T10:21:40+00:00 21 ožujka 2022|

Povjerenik za informiranje primljen u članstvo ICIC-a

Izvršni odbor Međunarodne konferencije povjerenika za informiranje (International Conference of Information Commissioners – ICIC) je na sastanku održanom 17. ožujka 2022. godine donio odluku kojom se Povjerenik za informiranje prima u punopravno članstvo ovog međunarodnog foruma, koji sada okuplja 69 institucija iz 42 države. Osnovan s ciljem poticanja zaštite i promicanja pristupa informacijama od javnog

2022-03-21T09:29:43+00:00 18 ožujka 2022|

“Novinar temeljem ZPPI-ja može dobiti samo materijaliziranu informaciju u posjedu tijela javne vlasti, a ne može dobiti komentar, mišljenje ili odgovor na novinarski upit “

NP-008-08/20-01/363 - novinari u obavljanju svoje djelatnosti ostvaruju pravo na dobivanje informacija temeljem dva zakona, Zakona o medijima i ZPPI-ja, međutim Povjerenik za informiranje je nadležan samo za praćenje primjene i zaštitu prava na pristup informacijama temeljem ZPPI-ja. Po ZPPI-ju se osigurava pristup samo materijaliziranoj informaciji, dakle nekom već postojećem dokumentu, skupu dokumenata ili dijelu

2022-04-13T13:17:11+00:00 15 ožujka 2022|

“Za omogućavanje pristupa informacijama nije nužno da zahtjev za pristup informacijama sadrži OIB korisnika, osim u slučaju donošenja rješenja”

NP-044-04/22-01/3 - Sadržaj zahtjeva za pristup informacijama je propisan u članku 18. stavku 3. ZPPI-ja i ne propisuje OIB podnositelja kao obavezni sastavni dio zahtjeva Pri primjeni ZPPI-ja u rješavanju zahtjeva, polazi se od načela javnosti i slobodnog pristupa, što znači da bilo tko može tražiti informaciju od tijela javne vlasti, pa i anonimna javnost i

2022-04-26T08:57:28+00:00 11 ožujka 2022|

Odabran tim stručnjaka za vrednovanje učinaka ZPPI-ja

Povjerenik za informiranje je u postupku provedbe jednostavne javne nabave 9. ožujka 2021. godine donio odluku o odabiru nezavisnih stručnjaka za vrednovanje učinaka Zakona o pravu na pristup informacijama, koje će se provesti u okviru projekta “Unaprjeđenje provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama”. Navedeni projekt jedna je od mjera iz Nacionalnog plana oporavka i

2022-03-11T12:12:40+00:00 11 ožujka 2022|

Webinar za službenike „Izrada i objava informacija o registrima i bazama podataka (asset lista)“, 17. ožujka 2022. – NOVI TERMIN

Zbog iznimno velikog odaziva na webinar o proaktivnoj objavi informacija o registrima i bazama podataka („asset liste“) koji je održan 9. ožujka 2022. godine tehnički nije bilo moguće osigurati registraciju svih zainteresiranih za sudjelovanje u webinaru. Uz isprike svim nisu bili u mogućnosti pristupiti webinaru, najavljujemo održavanje novog webinara na istu temu, koji će se

2022-03-21T14:07:05+00:00 9 ožujka 2022|

Open Data Day 2022

Jagoda Botički, voditeljica Službe praćenje I promicanje prava na pristup informacijama u Uredu povjerenika za informiranje je u povodu obilježavanja Dana otvorenih podataka organiziraju Gong i Code for Croatia govorila u okviru konferencije Otvorenim podacima protiv infodemije na panelu Podaci samo za bogate o transpoziciji nove Open Data directive i izmjenama Zakona o pravu na

2022-03-08T14:07:03+00:00 8 ožujka 2022|

Dan karijera na Pravnom fakultetu u Rijeci

Nakon Dana karijera Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ovo, među studentima popularno događanje, održano je i na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, u okviru projekta Providentia studiorum iuris, kojeg vodi prof.dr.sc. Dario Đerđa. Uvodno je o karijeri pravnika govorio ministar pravosuđa i uprave, dr. sc. Ivan Malenica, istaknuvši kako širina obrazovanja pravne struke omogućuje obavljanje

2022-03-08T14:01:41+00:00 8 ožujka 2022|

„Kada se radi o raspolaganju javnim sredstvima, ime i prezime fizičke osobe ne smatra se zaštićenim osobnim podatkom“

Osobni podaci koji se odnose na neku fizičku osoba, a tiču se raspolaganja javnim sredstvima, ne mogu se smatrati zaštićenim osobnim podacima u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka, nego je riječ o javnim podacima u skladu s odredbama ZPPI-ja NP-008-06/22-01/53 –pristup informacijama koje se odnose na  ugovore o  financiranju programa i projekata te zahtjeve

2022-04-13T13:17:54+00:00 28 veljače 2022|

Uvedena nova rubrika –  „Iz prakse Povjerenika“

S ciljem promicanja primjene stabilizirane prakse Povjerenika za informiranje kao žalbenog tijela i Visokog upravnog suda RH kao tijela koje provodi sudsku zaštitu ostvarivanja prava na pristup informacijama, na našim stranicama smo otvorili novu rubriku Iz prakse Povjerenika (u izborniku s desne strane) u okviru koje ćemo kontinuirano objavljivati sažete informacije o dosegnutim standardima postupanja

2022-02-24T12:45:14+00:00 24 veljače 2022|

Ponovljeni javni poziv za provedbu projekta vrednovanja učinaka ZPPI

Povjerenik za informiranje poziva zainteresirane nezavisne stručnjake da sudjeluju u javnom pozivu za iskaz interesa za provedbu procjene učinaka Zakona o pravu na pristup informacijama, procijenjene vrijednosti nabave 195.000,00 kn s PDV-om. Riječ je o aktivnosti koja je sastavni dio provedbe reforme Unaprjeđenje provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama, u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.,u

2022-03-11T12:36:54+00:00 23 veljače 2022|

Suradnja Povjerenika za informiranje i AZOP-a

S ciljem daljnjeg jačanja institucija i usklađivanja mišljenja o pitanjima koja se odnose i na pristup informacijama i na zaštitu osobnih podataka, u Uredu povjerenika za informiranje održan je sastanak s Agencijom za zaštitu osobnih podataka. Utvrđeno je kako će se zajedničkim naporima nastojati promicati oba Ustavom RH zajamčena prava - pravo na pristup informacijama

2022-02-16T14:19:55+00:00 16 veljače 2022|
MAPA WEBA
« svibanj 2022. » loading...
P U S Č P S N
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Go to Top