O Povjereniku za informiranje

Povjerenica za informiranje

Anita Markić, povjerenica za informiranje

Anita Markić, dipl. iur. 

Hrvatski sabor je na sjednici 30. studenoga 2023. donio odluku o izboru Anite Markić na dužnost povjerenice za informiranje.

Anita Markić, diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1987. godine. Od 1988. do 1997. godine radila je u gospodarstvu, a u razdoblju od 1997. do 2007. godine bila je zaposlena u Gradu Ivanić-Gradu na mjestu tajnika Grada.

Od 2007. do 2023. godine bila je zaposlena u državnoj upravi kao načelnica Odjela za unutarnju reviziju u Središnjem državnom uredu za upravu (2007. – 2009.), načelnica Sektora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u Ministarstvu uprave (2009. – 2011.), ravnateljica Uprave za politički sustav, državnu upravu te lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u Ministarstvu uprave (2011. – 2012.), načelnica Sektora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u Ministarstvu uprave i Ministarstvu pravosuđa i uprave (2012. – 2021.) te ravnateljica Uprave za politički sustav i opću upravu u Ministarstvu pravosuđa i uprave (2021. – 2023.).

Kao državna službenica sudjelovala je u izradi i primjeni niza propisa iz područja izbornog i političkog sustava, sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave, službeničkog sustava, upravnog postupanja i srodnih područja. Također, sudjelovala je u izradi i provedbi strateških dokumenata, uključujući Strategiju razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. – 2020. godine i Nacionalni plan razvoja javne uprave za razdoblje 2022. do 2027. godine te u provedbi Projekta „Optimizacija sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave“ od 2018. do 2023. godine kao članica Projektnog tima.

Bila je članica Državne ispitne komisije (2008. – 2022.) i Službeničkog suda (od 2015.) te predsjednica Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija (od 2019.).

Sudjelovala je na više domaćih stručnih skupova, radionica i okruglih stolova i međunarodnih konferencija te bila predavač na stručnim savjetovanjima, a 2021. godine izabrana je u naslovno nastavno zvanje predavača u znanstvenom području Društvenih znanosti, znanstvenom polju Pravo. Autor je većeg broja stručnih radova iz područja lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Povjerenik za informiranje 2018.-2023. - dr.sc. Zoran Pičuljan


dr.sc. Zoran Pičuljan, dipl.iur.

Dr. sc. Zoran Pičuljan diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1983. godine, na kojem je magistrirao 2005. i doktorirao 2012. godine. Obnašao je niz dužnosti u državnoj upravi i diplomaciji: savjetnik potpredsjednika Vlade za pravna pitanja (1992. – 1993.); pomoćnik ministra vanjskih poslova za konzularna pitanja, međunarodno pravo i hrvatsko iseljeništvo (1993. – 1994.); tajnik Ministarstva vanjskih poslova i veleposlanik u Ministarstvu (1994. – 1998.); izvanredni i opunomoćeni Veleposlanik RH u Češkoj Republici (1998. – 2002.); veleposlanik u Ministarstvu i načelnik Odjela za diplomatsko školovanje Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija (2003.- 2005.); zamjenik državnog tajnika u Središnjem državnom uredu za upravu (2005.- 2008.); državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa (2008. – 2011.); zamjenik ministra uprave (2012. – 2016.). Od 2016. do 2018. godine radi na Veleučilištu Baltazar Zaprešić, na kojem vodi specijalistički diplomski stručni studij Menadžment javnog sektora. Dugogodišnji je predavač kolegija Konzularno pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu, stalni predavač na Diplomatskoj akademiji i gostujući predavač na brojnim visokim učilištima.

Sudjelovao je u izradi i proceduri donošenja Zakona o sprječavanju sukoba interesa, Zakona o pučkom pravobranitelju, Zakona o pravu na pristup informacijama te niza propisa iz područja školstva, visokog obrazovanja, znanstvenoistraživačke djelatnosti, vanjskih poslova, uprave i službeničkog prava. Objavio je pet knjiga iz područja prava i tri knjige iz područja promocije hrvatske kulture, tridesetak znanstvenih i stručnih radova u području upravnog prava i uprave, službeničkog prava te diplomatskog i konzularnog prava.

Član je Znanstvenog vijeća za mir i ljudska prava, Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava HAZU te predsjednik Zakladne uprave Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić. Također, član je Matice Hrvatske, Instituta za javnu upravu, Akademije pravnih znanosti i Hrvatskog diplomatskog kluba.

Povjerenica za informiranje 2013.-2018. - dr.sc. Anamarija Musa


dr.sc. Anamarija Musa, dipl.iur.

Diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1999. godine, magistrala Europsku politiku i upravljanje na London School of Economics and Political Science 2004. te doktorirala 2009. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom Europeizacija i agencijski model javne uprave. Od 2001. do 2014. zaposlena na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, isprva kao znanstveni novak, zatim asistentica, viša asistentica te od 2010. docentica na Katedri za upravnu znanost.

Objavila je tridesetak znanstvenih i stručnih radova i sudjelovala na više od dvadeset znanstvenih i stručnih skupova te je sudjelovala na desetak znanstveno-istraživačkih projekata. Članica je Akademije pravnih znanosti Hrvatske, Instituta za javnu upravu, Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Hrvatskog politološkog društva te Međunarodnog udruženja za političke znanosti. Sudjelovala je na nekoliko projekata reforme javne uprave vezanih za status državnih službenika, upravni postupak, funkcionalnu reviziju i slično. Bila je angažirana kao član stručnih povjerenstava i radnih skupina za izradu zakona te konzultant za međunarodne institucije.