Drugostupanjski postupak

Povjerenik za informiranje drugostupanjsko je tijelo koje rješava o žalbama korisnika na rješenja tijela javne vlasti. Žalbu na rješenje korisnik može podnijeti Povjereniku za informiranje u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, putem prvostupanjskog tijela koje je donijelo rješenje. Također, žalba Povjereniku može se izjaviti i kad tijelo javne vlasti u zakonskom roku ne odluči o zahtjevu podnositelja (tzv. šutnja uprave). U tom slučaju žalba se može podnijeti i neposredno Povjereniku.

Rok za odlučivanje o žalbi je 30 dana od dana predaje uredne žalbe, odnosno 60 dana (kada Povjerenik ispituje pravilnost odnosno provodi test razmjernosti i javnog interesa) ili 90 dana (kada Povjerenik traži mišljenje Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost u vezi klasificiranih informacija).

Protiv rješenja Povjerenika može se pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske. To mogu učiniti i tijelo javne vlasti koje je rješavalo o zahtjevu i korisnik koji je podnio žalbu Povjereniku. Upravni spor se može pokrenuti i ako Povjerenik nije odlučio o žalbi u zakonskim rokovima. Visoki upravni sud Republike Hrvatske mora donijeti odluku o tužbi u roku od 90 dana. Tužba ima odgodni učinak ako je rješenjem omogućen pristup informaciji.

Godina Podnesene žalbe Žalbe zbog šutnje uprave Žalbe u rješavanju Riješene žalbe
2014 658 400 807 524
2015 624 402 906 526
2016 635 384 1.015 674
2017 1.117 498 1.513 1.188
2018 1.010 485 1.333 1.006
2019 814 450 1121 889