Drugostupanjski postupak

Povjerenik za informiranje drugostupanjsko je tijelo koje rješava o žalbama korisnika na rješenja tijela javne vlasti. Žalbu na rješenje korisnik može podnijeti Povjereniku za informiranje u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, putem prvostupanjskog tijela koje je donijelo rješenje. Također, žalba Povjereniku može se izjaviti i kad tijelo javne vlasti u zakonskom roku ne odluči o zahtjevu podnositelja (tzv. šutnja uprave). U tom slučaju žalba se može podnijeti i neposredno Povjereniku.

Rok za odlučivanje o žalbi je 60 dana od dana predaje uredne žalbe ili 90 dana (kada Povjerenik traži mišljenje Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost u vezi klasificiranih informacija).

Protiv rješenja Povjerenika može se pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske. To mogu učiniti i tijelo javne vlasti koje je rješavalo o zahtjevu i korisnik koji je podnio žalbu Povjereniku. Upravni spor se može pokrenuti i ako Povjerenik nije odlučio o žalbi u zakonskim rokovima. Visoki upravni sud Republike Hrvatske mora donijeti odluku o tužbi u roku od 90 dana. Tužba ima odgodni učinak ako je rješenjem omogućen pristup informaciji.

Godina Zaprimljene žalbe Prenesene žalbe Ukupno u rješavanju Neriješene žalbe % neriješenih žalbi
2013 515 129 644 149 23,14
2014 658 149 807 283 35,07
2015 624 282 906 380 41,94
2016 635 380 1015 341 33,60
2017 1172 341 1513 325 21,48
2018 1010 323 1333 307 23,03
2019 814 307 1121 232 20,70
2020 1516 232 1748 258 14,76
2021 958 258 1216 139 11,43
2022 1554 139 1324 177 13,37
2023 1179 177 1342 340 25,34