Javna nabava

Planovi nabave

 • Plan nabave roba, radova i usluga za 2024. godinu (.xls) uz Odluku o donošenju (.pdf)

 • Plan nabave roba, radova i usluga za 2023. godinu (.pdf)

 • Plan nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu (.xls)

 • Plan nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu (.xls/.pdf)

 • Plan nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu (.xls/.pdf)

 • Plan nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu (.xls/.pdf)

 • Plan nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu (.xls/.pdf)

 • Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu (.xls/.pdf)

 • Plan nabave za 2017. godinu za predmete nabave iz nadležnosti Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu,  sukladno Odluci o nabavnim kategorijama (NN 64/2016) (.xls/.pdf)

 • Plan nabave roba, radova i usluga za IV-XII 2016. godine (.xls/.pdf)

 • Plan nabave roba, radova i usluga za I-III 2016. godine (.xls/.pdf)

 • Plan nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu (.pdf)

Registri ugovora

 • Registar ugovora o javnoj nabavi za 2023. godinu (.xls)

 • Registar ugovora o javnoj nabavi za 2022. godinu (.xls)

 • Registar ugovora o javnoj nabavi za 2021. godinu (.xls)

 • Registar ugovora o javnoj nabavi za 2020. godinu (.xls)

 • Registar ugovora o javnoj nabavi za 2019. godinu (.xls)

 • Registar ugovora o javnoj nabavi za 2018. godinu (.xls)

 • Registar ugovora o javnoj nabavi za 2017. godinu (.xls/.pdf)

 • Registar ugovora o javnoj nabavi za 2016. godinu (.xls/.pdf)

 • Registar ugovora o javnoj nabavi za 2015. godinu (.xls/.pdf)

 • Registar ugovora o javnoj nabavi za 2014. godinu (.xls/.pdf)

Poveznica na portal Elektroničkog oglasnika javne nabave

 • Na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske možete pogledati ažurirane podatke (u zakonskom roku) o provedbi nabave Povjerenika za informiranje, na način da izaberete područje koje Vas zanima (primjerice, plan nabave, objave javne nabave, prethodna savjetovanja, registre ugovora i sl.) i u tražilicu pod “Naručitelj” upišete “Povjerenik za informiranje”. Detaljne upute o uporabi objavljene su na samom Portalu.

Jednostavna nabava: usluge stručnjaka za evaluaciju Zakona o pravu na pristup informacijama u okviru mjere iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., C2.6.R2 “Unaprjeđenje provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama”

 • Svu relevantnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Javna nabava: adaptacija poslovnog prostora

 • Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju (9-2020) – Radovi na uređenju poslovnog prostora (.pdf)

 • Popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici Naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njima povezane osobe iz članka 77. stavka 1. istog Zakona u sukobu interesa (.doc)

 • Obavijest o pokretanju postupka javne nabave radova (.doc)

  Prateća dokumentacija:

  • Dokumentacija o nabavi – Radovi na uređenju prostora (.pdf)
  • Dokumentacija o nabavi – Nacrti (.zip)
  • ESPD – Radovi na uređenju poslovnog prostora (.zip)
  • Troškovnik (.doc)
  • Odgovori i pojašnjenja dokumentacije – Objašnjenje 1: Dokumentacije o nabavi (.pdf)
  • Odgovori i pojašnjenja dokumentacije – Objašnjenje 2: Dokumentacije o nabavi (.pdf)
  • Odgovori i pojašnjenja dokumentacije – Objašnjenje 3: Dokumentacije o nabavi (.pdf)
 • Zapisnik o javnom otvaranju ponuda (.pdf)

 • Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponuda (.pdf) sa prilozima (.zip)

 • Odluka o odabiru (.pdf)

 • Ugovor o nabavi radova na uređenju poslovnog prostora (.pdf)