Planovi i izvješća

Strateški planovi i izvješća o provedbi

 • Strateški plan 2020.-2022. (.pdf)

 • Strateški plan 2019.-2021. (.pdf)

 • Godišnji izvještaj o provedbi Strateškog plana Povjerenika za informiranje 2019.-2021. (.pdf)

 • Strateški plan 2018.-2020. (.pdf)

 • Godišnji izvještaj o provedbi Strateškog plana Povjerenika za informiranje 2018.-2020. (.pdf)

 • Strateški plan 2017.-2019. (.pdf)

 • Godišnji izvještaj o provedbi Strateškog plana Povjerenika za informiranje 2017.-2019. (.pdf)

 • Strateški plan 2016.-2018. (.pdf)

 • Godišnji izvještaj o provedbi Strateškog plana Povjerenika za informiranje 2016.-2018. (.pdf)

 • Strateški plan 2015.-2017. (.pdf)

Godišnji planovi rada

 • Godišnji plan rada Povjerenika za informiranje za 2023. godinu (.doc/.pdf)

 • Godišnji plan rada Povjerenika za informiranje za 2022. godinu (.doc/.pdf)

 • Godišnji plan rada Povjerenika za informiranje za 2021. godinu (.xls)

 • Godišnji plan rada Povjerenika za informiranje za 2020. godinu (.xls)

 • Godišnji plan rada Povjerenika za informiranje za 2019. godinu (.doc/.pdf)

 • Godišnji plan rada Povjerenika za informiranje za 2018. godinu (.doc/.pdf)

 • Godišnji plan rada Povjerenika za informiranje za 2017. godinu (.doc/.pdf)

 • Godišnji plan rada Povjerenika za informiranje za 2016. godinu (.doc/.pdf)

 • Godišnji plan rada Povjerenika za informiranje za 2015. godinu (.doc/.pdf)

 • Godišnji plan rada Povjerenika za informiranje za 2014. godinu (.pdf)

Izvješća o provedbi godišnjih planova Povjerenika za informiranje sadržana su u izvješćima o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama koje možete pronaći ovdje.

Proračun i financijska izvješća

 • Plan rashoda za 2023. i projekcije za 2024. – 2025. (.xls), prema izvorima financiranja (.xls), prema funkcijskoj klasifikaciji (.xls)

 • Plan prihoda za 2023. i projekcije za 2024. – 2025. (.xls)

 • Financijski plan za 2023. i projekcije za 2024. – 2025. (.xls) uz obrazloženje općeg dijela (.pdf) i posebnog dijela (.pdf)

 • Financijski izvještaj za 2022. godinu (.xls) uz bilješke o financijskom izvještaju (.doc).

 • Plan proračuna za 2023. (.xls)

 • Proračun Povjerenika za informiranje za razdoblje 2023. – 2025. (.xls)

 • Financijski izvještaj I-VI 2022 (.xls)

 • Financijski izvještaj I-III 2022 (xls 1, xls 2)

 • Plan proračuna za 2022. (.xls)

 • Proračun Povjerenika za informiranje za razdoblje 2022. – 2024. (.xls)

 • Financijski izvještaj za 2021. godinu (.xls) uz bilješke o financijskom izvještaju (.doc).

 • Proračun Povjerenika za informiranje za 2021. godinu (.doc) i izvršenje proračuna (.xls)

 • Proračun Povjerenika za informiranje za razdoblje 2021. – 2023. (.xls)

 • Financijski izvještaj za 2020. godinu (.xls) uz bilješke o financijskom izvještaju (.doc) i referentnu stranicu (.pdf).

 • Proračun Povjerenika za informiranje za 2020. godinu (.doc) i izvršenje proračuna (.doc)

 • Proračun Povjerenika za informiranje za razdoblje 2020. – 2022. (.xls/.pdf)

 • Proračun Povjerenika za informiranje za 2019. godinu (.doc) i izvršenje proračuna (.xls)

 • Proračun Povjerenika za informiranje za razdoblje 2019. – 2021. (.xls/.pdf)

 • Financijski izvještaj za 2019. godinu (.xls) uz bilješke o financijskom izvještaju (.doc) i referentnu stranicu (.pdf).

 • Proračun Povjerenika za informiranje za 2018. godinu i izvršenje proračuna (.xls)

 • Financijski izvještaj za 2018. godinu (.xls)

 • Proračun Povjerenika za informiranje za 2018. godinu (.xls/.pdf)

 • Proračun Povjerenika za informiranje za 2017. godinu i izvršenje proračuna (.xls/.pdf)

 • Financijski izvještaj za 2017. godinu (.xls)

 • Proračun Povjerenika za informiranje za 2017. godinu (.xls/.pdf)

 • Proračun Povjerenika za informiranje za 2016. godinu i izvršenje proračuna (.xls/.pdf)

 • Financijski izvještaj za 2016. godinu (.xls)

 • Proračun Povjerenika za informiranje za 2016. godinu (.xls/.pdf)

 • Proračun Povjerenika za informiranje za 2015. godinu i izvršenje proračuna (.xls/.pdf)

 • Proračun Povjerenika za informiranje za 2015. godinu (.doc)

 • Proračun Povjerenika za informiranje za 2014. godinu i izvršenje proračuna (.doc)

Obavijest i Obrazac za sudjelovanje u izradi financijskog plana 2023.-2025.
Gdje se može preuzeti ažurni plan nabave Povjerenika za informiranje?

Povjerenik za informiranje je na temelju Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 120/2016) i Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine broj: 101/2017 i 144/2020)  u obvezi objaviti plan nabave za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 20.000,00 kuna (bez PDV-a). Plan nabave donosi čelnik za proračunsku godinu najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja proračuna. Tijekom proračunske godine plan nabave se može izmijeniti ili dopuniti, a sve izmjene ili dopune moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na osnovni plan nabave.

Ažurni plan nabave Povjerenika za informiranje u svakom je trenutku dostupan na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH (u daljnjem tekstu EOJN), na poveznici:

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Upute za uporabu preglednika registra dostupne su na internetskim stranicama EOJN, na poveznici:

https://tinyurl.com/4xzbc82v

na kraju dokumenta u poglavlju: “4. Pregled objavljenih planova nabave”.

Gdje se može preuzeti ažurni registar ugovora Povjerenika za informiranje?

Povjerenik za informiranje je na temelju Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 120/2016) i Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine broj: 101/2017 i 144/2020) ustrojio registar ugovora i okvirnih sporazuma za predmete nabave čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kn. Sukladno navedenim propisima, a prema potrebi (najmanje jednom u šest mjeseci) ažurira se Registar ugovora Povjerenika za informiranje.

Ažurni registar ugovora Povjerenika za informiranje u svakom je trenutku dostupan na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH (u daljnjem tekstu EOJN), na poveznici:

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Upute za uporabu preglednika registra dostupne su na internetskim stranicama EOJN, na poveznici:

https://tinyurl.com/yc47x87a

na kraju dokumenta u poglavlju: “4. Pregled objavljenih registara ugovora”.

Planovi savjetovanja s javnošću

 • Plan savjetovanja s javnošću za 2021. godinu (.pdf)

 • Napomena: Ukoliko plan savjetovanja s javnošću za određenu godinu nije ovdje objavljen tada u predmetnoj godini nije bilo akata za provedbu savjetovanja.