Priručnici

Ostvari svoje pravo na informaciju

U svrhu poboljšanja primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, izrađeni su i edukativno-promotivni materijali. U pokušaju da se građanima, udrugama i medijima približi zakonodavni okvir i modeli njegova učinkovitog korištenja, kao i sam kontekst prava na pristup informacijama, Povjerenik je pripremio publikacije:

ma

Primjena zakona o pravu na pristup informacijama

Tijekom trogodišnjeg praćenja primjene Zakona o pravu na pristup informacijama postalo je evidentno kako je slaba javna svijest o postojanju i nedovoljnom korištenju prava na pristup informacijama od strane građana, udruga i medija jedan od uzorka radi kojih zakonski okvir ostaje nedovoljno iskorišten, što posljedično utječe na izostanak značajnijeg napretka u transparentnosti javne vlasti općenito.

Savjetovanje s javnošću

Kao doprinos standardizaciji u primjeni zakonske obveze provedbe savjetovanja s javnošću na lokalnoj razini, Povjerenik za informiranje pripremio je Priručnik za provedbu savjetovanja s javnošću za jedinice lokalne i područne regionalne samouprave, kao i letak namijenjen korisnicima koji se žele uključiti u savjetovanja s javnošću!

Ostvari svoje pravo na informaciju: Vodič za korisnike Zakona o pravu na pristup informacijama

Smjernice za proaktivnu objavu podataka

GONG-ove smjernice za proaktivnu objavu podataka za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave „Otvorena vlast i povjerenje građana“ izrađene su u suradnji s Povjerenikom za informiranje, a namijenjene su lokalnim i područnim (regionalnim) jedinicama, kako bi im se olakšala primjena načela dobrog upravljanja koja se odnose na transparentnost njihova rada te načina uključivanja lokalne zajednice u postupke donošenja odluka i provedbe lokalnih javnih politika.

Priručnik o ponovnoj uporabi informacija za tijela javne vlasti:
Otvoreni podaci za sve”

Pravo na pristup informacijama: Vodič za udruge i medije

“Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti” – letak za mlade

Udruge i mediji najčešći su korisnici prava na prisutp informacijama koje im pomaže ostvariti njhove temeljne svrhe: promicanje i zagovaranje društvenih vrijednosti te točno i kvalitetno informiranje javnosti. Povjerenik za informiranje izradio je ovaj praktični vodič kako bi poslužio udrugama i medijima u efikasnom ostvarivanju prava na pristup informacijama.

Ostvari svoje pravo na informaciju: Vodič za korisnike Zakona o pravu na pristup informacijama