Instrument kvalitete: Upitnik za samoprocjenu

Samoprocijenite se!

Ako želite procijeniti jeste li osigurali uvjete za pravilnu primjenu ZPPI-ja i postupate li sukladno zakonskim obvezama, Upitnik za samoprocjenu Vam u tome može pomoći.

  • S kojim ciljem se provodi samoprocjena?

Cilj samoprocjene je potvrda da se postupa zakonito, svrhovito te da sustav prava na pristup informacija i funkcionira učinkovito i djelotvorno.

  • Što s upitnikom nakon popunjavanja?

Popunjeni upitnik možete objavite na svojoj internetskoj stranici, primjerice u rubrici pristup informacijama. Rezultati dobiveni samoprocjenom mogu poslužiti za izradu akcijskog plana za povećanje usklađenosti postupanja s odredbama ZPPI-ja, odnosno utvrđivanja i planiranja aktivnosti koje pridonose unaprjeđivanju procedura i postupanja sukladno zakonskim obvezama.

NAPOMENA: Upitnik sadrži detaljne upute o njegovim sastavnim dijelovima, grupama pitanja te načinu njegova popunjavanja.