Tehnička pomoć u drugim državama

Jačanjem vlastitih kapaciteta i etabliranjem institucije kao zaštitnika i promotora prava na pristup informacijama te ponovnu uporabu informacija, Povjerenik za informiranje započeo je s pružanjem pomoći usmjerene na jačanje kapaciteta srodnih institucija drugih država.

TAIEX programi tehničke pomoći

TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) je instrument tehničke pomoći i razmjene informacija Europske komisije za podršku javnoj upravi u usklađivanju, primjeni i provedbi EU zakonodavstva i razmjene najboljih praksi u EU. Kroz TAIEX program osigurava se odgovarajuća kratkoročna ekspertiza za rješavanje problema održavanjem radionica, stručnim misijama i organizacijom studijskih posjeta.

 • “Zaštita prava na pristup informacijama i instrumenti za promicanje i praćenje” – korisnik Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore, 7. – 11. rujna 2015.

 • “Postupanje po žalbama prema Zakonu o pravu na pristup informacijama” – korisnik Komisija za zaštitu prava na pristup javnim informacijama iz Makedonije, 2-4. prosinca 2015.

Tijekom boravka u Zagrebu, potpisani su bilateralni Memorandumi o razumijevanju i suradnji među institucijama kojima je utvrđen okvir za buduću suradnju i zajedničke aktivnosti na nekoliko područja, u razdoblju od pet godina.

 • Taiex radionica ‘Jačanje kapaciteta Komisije za pristup informacijama’, Skopje, Makedonija, 18.-19. travnja 2018.

 • Taiex radionica ‘Pravo na pristup informacijama’ Podgorica, Crna Gora, 12.-16. veljače 2018.

 • Taiex radionica ‘Jačanje pravnog okvira za pristup informacijama’, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 6.-9.
  veljače 2018.

 • Taiex radionica “Primjena normativnog okvira za pravo na pristup informacijama’, Agencija za zaštitu osobnih podataka i pristup informacijama”, Crna Gora, 3-4. travnja 2017

 • Taiex radionica ‘Slobodni pristup javnim podacima’, Komisija za zaštitu prava na pristup javnim informacijama, Makedonija, 5. i 6. veljače 2015

OECD Sigma

Povjerenik za informiranje pružao je tehničku pomoć Povjereniku za informiranje Albanije u razdoblju 2015-2016. U okviru projekta održane su radionice za službenike za informiranje te izrađen upitnik za samoprocjenu usklađenosti postupanja sa zakonom.

 • Regionalna konferencija „Slobodan pristup informacijama – regionalna iskustva i međunarodnistandardi“, Agencija za zaštitu ličnih podataka i pristup javnim informacijama, Misija OESC, Podgorica, Crna Gora, 19.-20. studenog 2015.

 • Konferencija „Od pristupa informacijama do otvorenih institucija: Primjena Zakona o slobodnom pristupu informacijama“, CDT i Britansko veleposlanstvo, Podgorica, Crna Gora, 27. studenog 2015.

 • UNODOC Regionalna radionica o pristupu informacijama „Promocija transparentnosti i integriteta u MENA regiji“, Tunis, 13-14. lipnja 2014.

 • Regionalna konferencija na temu implementacije Zakona o pristupu informacijama „Sloboda javnog informiranja – Prakse u razvoju u državama Zapadnog Balkana“, Priština, Kosovo, 17-18. rujna 2014.