Naziv projekta: Nacionalni plan oporavka i otpornosti, C2.6.R2. Unaprjeđenje provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama

Razdoblje provedbe projekta: 21 mjesec (od 1. siječnja 2022. – 30. rujna 2023.)

Ukupna vrijednost projekta: 400.000,00 kn

Nositelj projekta: Povjerenik za informiranje

Opis projekta: Vrednovanjem učinaka Zakona o pravu na pristup informacija od strane nezavisnog tima stručnjaka utvrđuje se razina efikasnosti ostvarivanja prava na pristup informacijama od strane korisnika i diskrepancije u primjeni zakonskog okvira od strane tijela javne vlasti te identificira prostor za moguća poboljšanja, u skladu s ciljevima politike boljih propisa.

Uz izradu nezavisne analize o vrednovanju učinaka Zakona o pravu na pristup informacijama, planiraju se organizirati javna događanja kao sastavni dio dijaloga sa stručnom i općom javnosti radi predstavljanja nalaza analize i teza za moguće dorade zakonskog teksta.

Cilj projekta: Utvrditi mogućnosti za unaprjeđenje pojedinih zakonskih rješenja za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Očekivani rezultati provedbe:

  • Izrađen izvještaj o vrednovanju učinaka Zakona o pravu na pristup informacijama od strane tima nezavisnih stručnjaka
  • Izrađene teze za noveliranje Zakona o pravu na pristup informacijama
  • Organizirana javna događanja i stručni skup radi predstavljanja rezultata analize vrednovanja učinaka Zakona o pravu na pristup informacijama i tezama za njegovo noveliranje
  • Kontinuirano povećanje razine znanja i svijesti službenika o ispunjavanju obveze proaktivne objave informacija, postupanja po zahtjevima za pravo na pristup informacijama, te provedbi savjetovanja s javnošću i osiguravanja javnosti rada tijela javne vlasti

Kontakti za više informacija:

Vezane vijesti

Ponovljeni javni poziv za provedbu projekta vrednovanja učinaka ZPPI

23 veljače 2022|

Povjerenik za informiranje poziva zainteresirane nezavisne stručnjake da sudjeluju u javnom pozivu za iskaz interesa za provedbu procjene učinaka Zakona o pravu na pristup informacijama, procijenjene vrijednosti nabave 195.000,00 kn s PDV-om. Riječ je o

Javni poziv za provedbu projekta vrednovanja učinaka ZPPI

14 siječnja 2022|

Povjerenik za informiranje poziva zainteresirane timove nezavisnih stručnjaka da sudjeluju u javnom pozivu za iskaz interesa za provedbu procjene učinaka Zakona o pravu na pristup informacijama, procijenjene vrijednosti nabave 195.000,00 kn s PDV-om. Riječ je