Osim webinara koji će se održati u petak, 30. rujna 2022., na temu „Osobni podaci – postupanje po zahtjevima za pristup informacijama“, obavještavamo vas da će se tijekom listopada održati još četiri webinara, i to:

  • 4. listopada – „Evidentiranje zahtjeva u službeni upisnik“
  • 18. listopada – „Otvoreni podaci i informacije za ponovnu uporabu“
  • 21. listopada – „Poslovna, profesionalna i porezna tajna“
  • 24. listopada – „Proaktivna objava informacija“

Svi webinari počinju u 14:00 sati i sudionici imaju mogućnost dobivanja odgovora predavača na postavljena pitanja.

Predviđeno trajanje webinara je 45 minuta, a zainteresiranim sudionicima je pristup omogućen s bilo kojeg mjesta gdje postoji računalo / mobitel sa zvukom i pristupom internetu.

 


Uslijed učestalih problema korisnika sa spajanjem na webinare Povjerenika za informiranje napominjemo kako se do daljnjega više ne koristi web platforma. Naime, ista je bila bazirana na “flash” tehnologiji koja je napuštena od strane svih internetskih preglednika pa napominjemo kako je sada za praćenje webinara POTREBNO PREUZETI I INSTALIRATI ADOBE CONNECT APLIKACIJU koju preuzimate ovdje:

Instalaciju je potrebno napraviti samo prvi put. Po instalaciji i pokretanju aplikacije u rubriku “Room/content link” upisujete poveznicu https://connect.carnet.hr/informiranje/, nastavljate klikom na “Continue“, a potom se prijavljujete kao GOST (nije potrebna lozinka), unošenjem svog imena i prezimena i, po mogućnosti, naziva tijela javne vlasti iz kojeg dolazite (barem kratice).

Od dodatne opreme potrebni su Vam samo zvučnici ili slušalice.