Objava informacija o sastavima radnih skupina odmah na početku procesa provedbe savjetovanja s javnošću predstavlja novinu, propisanu izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama iz 2022. godine.

Uputa je dostupna putem poveznice u nastavku: https://pristupinfo.hr/pravni-okvir/upute-smjernice-obrasci/.