Tijekom 2022. zabilježen je veći broj obraćanja službenika za informiranje različitih kategorija tijela javne vlasti Uredu povjerenika, kojima traže pomoć i zaštitu od korisnika koji koriste uvredljivu i neprimjerenu komunikaciju.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima koja tijela javne vlasti, a u dijelu i korisnici informacija, trebaju poštivati i koja predstavljaju smjernice za pravilnu primjenu Zakona u ostvarivanju njegove temeljne svrhe, a to je učinkovit pristup informacijama.

Stoga je člankom 9.a ZPPI-ja utvrđeno načelo međusobnog poštovanja i suradnje, sukladno kojem se odnosi tijela javne vlasti i korisnika temelje na suradnji i pružanju pomoći te međusobnom uvažavanju i poštivanju dostojanstva ljudske osobe.

Za efikasno korištenje prava na pristup informacijama važna je spremnost korisnika da informaciju na pravilan način zatraži te adekvatno zaštiti svoje pravo, ali  i spremnost tijela javne vlasti da informaciju pruži odnosno zahtjeve za pristup informacija rješava u zakonskom roku i pravilnom primjenom Zakona.

Kako ZPPI uređuje prvenstveno način postupanja tijela javne vlasti, a u manjoj mjeri govori o postupanju korisnika prava na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje nema ovlasti temeljem kojih bi utjecao na način obraćanja i uvredljivu, neprimjerenu komunikaciju, osim naglašavanja važnosti načela međusobnog poštivanja i suradnje.

Neprimjerena komunikacija i prijetnje opterećuju odnose korisnike i tijela javne vlasti te derogiraju samo pravo na pristup informacijama.