Prva faza testiranjaprovjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj, sukladno objavljenim pravnim izvorima) u postupku javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto savjetnika povjerenika u Službi za zaštitu prava na pristup informacijama Ureda povjerenika za informiranje za koji je objavljen javni natječaja u „Narodnim novinama“, broj 103/22 od 7. rujna  2022. godine, na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave te internetskoj stranici Povjerenika za informiranje, održat će se dana 27. rujna 2022.  godine s početkom u 9:00, u Uredu povjerenika za informiranje, Zagreb, Trg žrtava fašizma 3.

Obavijest o datumu druge faza testiranja (provjera znanja engleskog jezika i poznavanje rada na računalu) objaviti će se naknadno, nakon provedene prve faze testiranja.

O pravu sudjelovanja na testiranju za objavljeno radno mjesto prijavljeni kandidati/ kandidatkinje koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja bit će obaviješteni putem elektronske pošte.

Za potrebe identifikacije na testiranju, kandidati moraju sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu, odnosno putovnicu ili drugi dokument s kojim mogu potvrditi svoj identitet.

 

                                                                                                                                                              KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA