Povjerenik za informiranje je tijekom listopada 2022. godine nastavio s provedbom segmentiranih praćenja objave pojedinih kategorija informacija te je obuhvatio internetske stranice 48 trgovačkih društava u 100%-tnom ili većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, koja su se u trenutku provedbe praćenja nalazila na instruktivnom Popisu tijela javne vlasti.

Svrha ovog praćenja bila je uvidom u internetske stranice utvrditi u kojoj mjeri predmetna društva ispunjavaju zakonsku obvezu proaktivne objave informacija propisanih točkama 4., 7., 8., 9. i 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22). U najvećem dijelu je riječ o informacijama čijom se pravodobnom i ažurnom objavom, u skladu s načelima lake pretraživosti i strojne čitljivosti (gdje je to primjenjivo), ostvaruje financijska transparentnost: financijsko izvješće za 2021. godinu (uključujući format objave i dostupnost arhive), financijski plan za 2022. godinu (ili plan poslovanja), popis dodijeljenih donacija i sponzorstava (uključujući format objave i dostupnu arhivu) ili obavijest da u izvještajnom razdoblju nije bilo dodjele sredstava te, ako je trgovačko društvo obveznik provedbe Zakona o javnoj nabavi, dokumenti vezani za postupke javne nabave. Ujedno je praćena i objava informacija iz točke 13., vezanih za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Objava propisanih informacija sadržana je i u smjernicama Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2019.-2020., kojeg je Vlada RH donijela u svibnju 2019.

Transparentnost u smislu dostupnosti informacija na internetskim stranicama, preduvjet je za odgovornost i legitimitet, razvoj dvosmjerne komunikacije i identificiranje najboljih rješenja, stoga trgovačka društva kao specifična skupina tijela javne vlasti moraju uložiti dodatne napore i osvijestiti važnost ispunjenja zakonske obveze da kontinuirano, samoinicijativno i pravodobno objavljuju što više informacija o svom radu i dokumenata koje posjeduju.

Rezultati po pojedinim točkama, zajedno sa zaključcima i preporukama, dostupni su u okviru analitičkog izvješća br. 2/2022, koje je objavljeno ovdje.