Dana 25. lipnja 2022. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 69/22) kojim je Povjereniku za informiranje dana ovlast za izvršenje pravomoćnih rješenja kojima se korisniku omogućava pristup informacijama te rješenja kojima se tijelu javne vlasti (kod nepostupanja po zahtjevu u zakonom propisanim rokovima – tzv. šutnja uprave) nalaže rješavanje zahtjeva za pristup informacijama.

Izvršenje rješenja Povjerenik za informiranje provodi donošenjem rješenja o izvršenju koje se osigurava izricanjem novčane kazne čelniku tijela.

U slučaju nepostupanja tijela javne vlasti po obvezujućim i izvršnim rješenjima Povjerenika za informiranje, sukladno Zakonu o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09 i 110/21) izvršenje rješenja koje je u interesu stranke Povjerenik za informiranje provodi na prijedlog stranke. Izvršenje rješenja po službenoj dužnosti Povjerenik za informiranje provodi kad to nalaže javni interes.

O mogućnosti pokretanja postupka za izvršenje rješenja koje se provodi na prijedlog stranke, Povjerenik za informiranje upozorava korisnika u rješenju kojim se korisniku omogućava pristup informacijama odnosno u rješenju kojem se tijelu javne vlasti nalaže rješavanje zahtjeva za pristup informacijama.