Pozivamo službenike za informiranje da se prijave na jednodnevnu edukaciju „Pravo na pristup informacijama – naporedni modul“, koja će se održati u srijedu, 12. listopada 2022. godine, u prostorijama Državne škole za javnu uprave u zagrebu, Medulićeva 36, 9:00-16:30 sati (s pauzama).

Napredni modul namijenjen je službenicima koji su odslušali osnovni modul, a zanimaju ih pojedina pitanja u primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama, kao što su test razmjernosti i javnog interesa, zlouporaba prava, ograničenja pristupa i dr.

Sve službenike zainteresirane za sudjelovanje na edukaciji upućujemo da se što ranije prijave preko portala Državne škole za javnu upravu, na poveznici https://dsju.hr/workshop-details/3012, budući da je broj polaznika ograničen na 15.

Nakon registracije na portalu Državne škole za javnu upravu, zaprimit ćete upute za sudjelovanje na edukaciji, a po završetku, Državna škola izdaje potvrde o sudjelovanju.