U petak, 23. rujna 2022., s početkom u 14:00 sati, održat će se tematski webinar „Postupanje po zahtjevima za ponovnu uporabu informacija“, namijenjen službenicima za informiranje u tijelima javne vlasti. Planirana tema odnosi se na postupanje sa zahtjevima za ponovnu uporabu informacija te će tijekom webinara biti obrađeni svi koraci koje je potrebno poduzeti prilikom zaprimanja i rješavanja zahtjeva.

Svi sudionici će imati mogućnost dobivanja odgovora predavača na postavljena pitanja.

Predviđeno trajanje webinara je 45 minuta, a zainteresiranim sudionicima je pristup omogućen s bilo kojeg mjesta gdje postoji računalo / mobitel sa zvukom i pristupom internetu.


Uslijed učestalih problema korisnika sa spajanjem na webinare Povjerenika za informiranje napominjemo kako se do daljnjega više ne koristi web platforma. Naime, ista je bila bazirana na “flash” tehnologiji koja je napuštena od strane svih internetskih preglednika pa napominjemo kako je sada za praćenje webinara POTREBNO PREUZETI I INSTALIRATI ADOBE CONNECT APLIKACIJU koju preuzimate ovdje:

Instalaciju je potrebno napraviti samo prvi put. Po instalaciji i pokretanju aplikacije u rubriku “Room/content link” upisujete poveznicu https://connect.carnet.hr/informiranje/, nastavljate klikom na “Continue“, a potom se prijavljujete kao GOST (nije potrebna lozinka), unošenjem svog imena i prezimena i, po mogućnosti, naziva tijela javne vlasti iz kojeg dolazite (barem kratice).

Od dodatne opreme potrebni su Vam samo zvučnici ili slušalice.