Povjerenik za informiranje u suradnji s Državnom školom za javnu upravu poziva sve zainteresirane službenike za informiranje i druge službenike koji u svom radu primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama ili sudjeluju u objavi informacija na internetskim stranicama tijela javne vlasti da se prijave na dvodnevnu edukaciju „Pravo na pristup informacijama – osnovni modul“.

Edukacija će se održati u četvrtak i petak, 24. i 25. studenog 2022. godine, u prostorijama Državne škole, Medulićeva 36, Zagreb.

Svaki dio sadržavat će  primjere iz prakse, a predviđen je i rad u grupama, kako bi se polaznike dodatno educiralo o pravilnoj primjeni zakonskih odredbi, a poglavito uzimajući u obzir usvojene novele Zakona o općem upravnom postupku i Zakona o upravnim sporovima te izmjene i dopune Zakona o pravu na pristup informacijama koje su u tijeku.

Upućujemo vas da se na vrijeme prijavite preko portala Državne škole za javnu upravu, na poveznici https://www.dsju.hr/workshop-details/3115. U slučaju eventualnih problema s prijavom, molimo da se obratite na katarina.svetina@dsju.hr.

Nakon sudjelovanja na edukaciji, Državna škola izdaje potvrde o sudjelovanju.