U suradnji s Hrvatskim novinarskim društvom, Povjerenik za informiranje je 14. prosinca 2022. održao radionicu za novinare, na kojoj su Dubravka Bevandić, voditeljica Službe za zaštitu prava na pristup informacijama i Jagoda Botički, voditeljica Službe za praćenje i promicanje prava na pristup informacija, ukazale na specifičnosti ostvarivanja prava na informaciju u odnosu na primjenu Zakona o medijima i Zakona o pravu na pristup informacija, s naglaskom na prepoznavanje situacija kada i kako koristiti ZPPI. Ukazano je na najčešće pogreške novinara kod traženja informacija te su dane preporuke za efikasnije ostvarivanje prava novinara primjenom oba zakona.

Posebno je naglašeno da potencijal ZPPI-ja od strane novinara nije dovoljno iskorišten, a da je za puno funkcioniranje prava na pristup informacijama i transparentnost tijela javne vlasti od ključne važnosti da pravo na pristup informacijama u punom opsegu koriste upravo mediji.