Po drugi put ove godine, Ured povjerenika za informiranje održava dvodnevnu edukaciju „Pravo na pristup informacijama – osnovni modul“, i to 15. i 16. rujna 2022. godine (odgođeno na 17. i 18. listopada!), u prostorijama Državne škole za javnu upravu, Medulićeva 36, Zagreb.

Ista je namijenjena prvenstveno službenicima za informiranje, ali i drugim službenicima koji u svom radu primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama ili sudjeluju u objavi informacija na internetskim stranicama tijela javne vlasti. Svaki dio sadržavat će  primjere iz prakse, a predviđen je i rad u grupama, kako bi se polaznike dodatno educiralo o pravilnoj primjeni zakonskih odredbi, a poglavito uzimajući u obzir usvojene izmjene i dopune Zakona o pravu na pristup informacijama te novele Zakona o općem upravnom postupku i Zakona o upravnim sporovima.

Ljubazno molimo da se na vrijeme prijavite preko portala Državne škole za javnu upravu, na poveznici https://www.dsju.hr/workshop-details/2919. U slučaju eventualnih problema s prijavom, molimo da se obratite na katarina.svetina@dsju.hr.

Nakon sudjelovanja na edukaciji, Državna škola izdaje potvrde o sudjelovanju.