Povodom obilježavanja Međunarodnog dana prava na pristup informacijama Povjerenik za informiranje, dr.sc. Zoran Pičuljan, organizirao je okrugli stol na temu Test razmjernosti i javnog interesa kroz normativna rješenja, upravnu i sudsku praksu. Na okruglom stolu sudjelovali su predstavnici akademske zajednice, Visokog upravnog suda RH, tijela javne vlasti te organizacija civilnoga društva.

Ustavom Republike Hrvatske jamči se pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti, ali ne uskraćujući zaštitu drugih legitimnih interesa nužnih u slobodnom i demokratskom društvu, već razmjerno potrebi za ograničenjem u svakom konkretnom slučaju. To testu razmjernosti i javnog interesa, kao instrumentu uspostavljanja ravnoteže između prava na pristup informacijama i prava na njegovo ograničenje, daje posebnu težinu, ali i otvara brojna pitanja u njegovoj provedbi.

Uvodno izlaganje održao je izv.prof.dr.sc. Đorđe Gardašević s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu razlažući načelo testa razmjernosti i javnog interesa s ustavnopravnog aspekta te naglasivši težinu i složenost balansiranja, odnosno vaganja između javnog interesa i potrebe zaštite drugih prava. Istaknuo je da se u suvremenom pravu pristup informacijama sve više kombinira s Ustavom i konvencijski jednako zaštićenim, odnosno „jačim“ pravima, što provedbu testa razmjernosti i javnog interesa čini sve složenijom zadaćom.

Nataša Gornik Jakšić, direktorica Direkcije za opće pravne poslove Hrvatske narodne banke, prezentirala je praksu Hrvatske narodne banke kao prvostupanjskog tijela u korištenju testa razmjernosti i javnog interesa u slučajevima sanacije banaka te povezanost rješavanja sa strogom i obvezujućom europskom bankarskom regulativom.

Ulogu Povjerenika za informiranje kao žalbenog tijela te najzanimljivije primjere predstavila je mr.sc. Dubravka Bevandić, voditeljica Službe za zaštitu prava na pristup informacijama u Uredu povjerenika za informiranje, posebno se osvrnuvši na još uvijek vrlo visok stupanj nepravilnosti u provedbi testa razmjernosti i javnog interesa.

Zamjenica predsjednice Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, dr.sc. Sanja Otočan, osvrnula se na odluke Visokog upravnog suda i Povjerenika za informiranje u slučajevima provedbe testa razmjernosti i javnog interesa posebno naglasivši izrazito mali broj slučajeva u kojima se stajališta Visokog upravnog suda i Povjerenika za informiranje razlikuju, što doprinosi kvaliteti primjene prava od strane tijela javne vlasti.

Melisa Skender iz udruge GONG podsjetila je da tijela javne vlasti i dalje značajno otežavaju pristup informacijama građanima te izrazila bojazan korisnika da će izmjene Zakona o pravu na pristup informacijama otežati dostupnost informacija o raspolaganju javnim sredstvima.

Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva, Hrvoje Zovko, ukazao je na probleme i kontinuirane prepreke s kojima se susreću novinari u dobivanju informacija. Stoga smatra da je jačanje svijesti građana o postojanju institucije Povjerenika za informiranje i jačanje te institucije i dalje ključno u afirmaciji pristupa informacijama i za novinare.

Zaključeno je da brojna tijela javne vlasti i dalje nepravilno provode test razmjernosti i javnog interesa. Stoga će pravilna provedba testa razmjernosti i javnog interesa i dalje biti ključan instrument za osiguranje prava građana na pristup informacijama, a ujedno i jamac drugih zaštićenih prava.