Prepoznajući važnost prava na pristup informacijama za daljnji napredak na području razvoja ljudskih prava, vladavine prava i transparentnosti, 74. Opća skupština Ujedinjenih naroda je u listopadu 2019. godine donijela odluku da se 28. rujna obilježava kao Međunarodni dan prava na pristup informacijama, a nastavno na odluku UNESCO-a iz 2015. godine.

Povjerenik za informiranje u povodu obilježavanja Međunarodnog dana prava na pristup informacijama, 28. rujna 2022. organizira okrugli stol na temu Test razmjernosti i javnog interesa kroz normativna rješenja, upravnu i sudsku praksu na kojem će sudjelovati predstavnici akademske zajednice, Visokog upravnog suda RH, tijela javne vlasti te organizacija civilnoga društva

Ustavom RH jamči se pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti, ali ne uskraćujući zaštitu drugih legitimnih interesa nužnih u slobodnom i demokratskom društvu, već razmjerno potrebi za ograničenjem u svakom konkretnom slučaju. To testu razmjernosti i javnog interesa, kao instrumentu uspostavljanja ravnoteže između prava na pristup informacijama i prava na njegovo ograničenje, daje dodatnu težinu, ali i otvara brojna pitanja u njegovoj provedbi.