Praksa povjerenika za informiranje

Na internetskoj stranici  Povjerenika za informiranje od 2016. godine uspostavljena je Tražilica odluka i mišljenja Povjerenika za informiranje (skraćeno: TOM) kojom je omogućen korisnicima, tijelima javne vlasti i svim zainteresiranima uvid u pregled cjelokupne prakse Povjerenika za informiranje, kao neovisnog tijela koje u drugostupanjskom  postupku rješava o žalbama na rješenja tijela javne vlasti te uvid u mišljenja Povjerenika o primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama. TOM sadrži i izbor odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Europskog suda za ljudska prava.

Svrha TOM-a je omogućavanje javnosti uvida u rad Povjerenika te pomoć prvenstveno korisnicima prava radi informiranja o mogućnosti pristupa pojedinim informacijama tijela javne vlasti te tijelima javne vlasti radi pravilnog rješavanja zahtjeva za pristup informacijama u njihovu posjedu.

Dugogodišnja praksa ukazuje na punu utemeljenost i korisnost TOM-a, ali i na potrebu dodatnog, jezgrovitog prikaza najvažnijih dosegnutih pravnih standarda od strane Povjerenika, a potvrđenih i od Visokog upravnog suda u primjeni prava na pristup informacijama. Stoga je u Izvješću o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. kao mjera povećanja efikasnosti predložena i „priprema i objava sažetaka najvažnijih odluka, mišljenja i smjernica Povjerenika, iz kojih bi tijela javne vlasti i korisnici na jednostavniji način bili upoznati sa praksom Povjerenika“.

Osim sažetaka odluka, ova rubrika sadrži i mišljenja i upute Povjerenika tijelima javne vlasti, kojima se želi standardizirati njihovo postupanje.