(KLASA: UP/II-008-07/22-01/946) – neosnovana je žalba žalitelja protiv rješenja tijela javne vlasti kojim je odbijen zahtjev za pristup informacijama o utvrđenim nepravilnostima u poreznom nadzoru i izrečenim novčanim kaznama.

Korisnik je zahtjevom za pristup informacijama zatražio Ministarstvo financija podatak o datumu kada je izvršen inspekcijski nadzor nadležnog tijela Ministarstva financija u ugostiteljskom objektu poreznog obveznika te podatak o utvrđenim nepravilnostima u tijeku nadzora i izrečenim novčanim kaznama.

Tijelo javne vlasti je odbilo zahtjev korisnika jer smatra da su zatražene informacije porezna tajna sukladno zakonu.

U žalbenom postupku je utvrđeno da je prvostupanjsko tijelo ispravno utvrdilo činjenično stanje i pravilno primijenilo Zakon o pravu na pristup informacijama u odnosu na informacije  zatražene zahtjevom žalitelja.

Povjerenik za informiranje je nakon provedenog žalbenog postupka zaključio kako je osporavano rješenje pravilno i na zakonu osnovano, s obzirom da je prvostupanjsko tijelo ispravno odlučilo odbivši zahtjev žalitelja s obzirom na jasnu i preciznu osnovu za ograničenje pristupu informaciji iz Općeg poreznog zakona. Zatražena informacija žalitelja je porezna tajna pa prevladava potreba zaštite prava na ograničenje iz članka 15. stavka 2. točke 3.  Zakona o pravu na pristup informacijama, jer bi omogućavanjem pristupa podacima bila ozbiljno povrijeđena zaštita interesa poreznog obveznika.

Protiv rješenja Povjerenika za informiranje korisnik je pokrenuo upravni spor koji je okončan na način da je Visoki upravni sud RH odbio tužbeni zahtjev kao neosnovan i potvrdio odluku Povjerenika za informiranje.

Odluka je dostupna na tražilici Povjerenika za informiranje TOM na poveznici: https://tom.pristupinfo.hr/pregledfilter1.php?izb=3687