Ured povjerenika za informiranje zaprimio je veći broj upita korisnika kojima je blokiran pristup stranicama TJV ili čelnika tijela na društvenim mrežama te traže mišljenje i uputu kako ostvariti pristup tim stranicama.

Povjerenik za informiranje štiti pravo na pristup informacijama sukladno odredbama ZPPI-ja,  koji u članku 10. propisuje obvezu proaktivne objave informacija na službenim  mrežnim stranicama TJV, uključujući i vijesti, priopćenja za javnost, podatke o aktivnostima u svrhu informiranja javnosti o svom radu. S time u vezi, TJV su dužna objavljivati na službenim mrežnim stranicama sve  relevantne informacije koje se odnose na njihov rad, kao i druge informacije od značaja za korisnike (primjerice servisne i komunalne informacije, informacije o uslugama i informacije o radu službenih tijela, obavijesti o raspisanim natječajima, projektima, javnim pozivima), a čime se  osigurava i načelo jednake dostupnosti informacija svim korisnicima.

Iako ZPPI ne postavlja ograničenja da TJV službene informacije objavljuje i putem drugih medija, odredbe o obvezi proaktivne objave ne odnose se na stranice TJV na društvenim mrežama. Naime, svrha službene mrežne stranice TJV je informirati javnost o raznim aspektima rada, dok je svrha društvenih mreža da kroz manje formalne objave angažira korisnike odnosno ostvariti interakciju s njima, pri čemu administratori stranica imaju mogućnost pojedinim korisnicima ograničiti pristup stranicama ili mogućnost interakcije.

Povjerenik za informiranje ne može utjecati na način objave informacija na društvenim mrežama i administriranja pristupa pojedinim korisnicima društvenih mreža.

Međutim, objava pojedinih informacija iz članka 10. ZPPI-ja (servisnih informacija i obavijesti) isključivo na stranicama društvenih mreža nije u skladu s načelom jednakosti prema kojem pravo na pristup informacijama pripada svim korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima te TJV ne smiju staviti korisnike u neravnopravan položaj, a osobito na način da se pojedinim korisnicima informacija pruža prije nego ostalima ili na način kojim im se posebno pogoduje.

Objavom takvih informacija  samo na stranicama društvenih mreža (a ne i na službenim mrežnim stranicama TJV) ne osigurava se ravnopravnost u pristupu informacijama, ne samo osobama kojima su administratori onemogućili pristup već i svim drugim osobama koje ne koriste društvene mreže. Ujedno, time se krši i odredba članka 10. ZPPI-ja, kojm je uređena proaktivna objava informacija.

 

S druge strane, objave na društvenim mrežama različitih sadržaja koje se odnose na najave ili prikaze kulturno-umjetničkih, vjerskih, sportskih i sličnih događaja, objave kojima se obilježavaju državni praznici, godišnjice ili  vjerski blagdani, komentare i mišljenja te druge objave TJV, s ciljem ostvarivanja neformalne interakcije s korisnicima, ne predstavljaju informacije u smislu članka 10. stavka 1. ZPPI-ja. Objava takvih sadržaja isključivo na stranicama društvenih mreža ne predstavlja uskraćivanje pristupa informacijama u smislu ZPPI-ja.