008-03/23-01/21

ZPPI ne propisuje obvezu podnošenja zahtjeva na pomoćnim obrascima.

Člankom 18. ZPPI-ja propisani su načini podnošenja zahtjeva radi ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Člankom 8. stavkom 1. Pravilnika o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija („Narodne novine”, broj 83/14 – u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisan je izgled obrasca broj 2 – Zahtjev za pristup informacijama, obrasca broj 3 – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije i obrasca  broj 4 – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija, dok je člankom 8. stavkom 2. Pravilnika propisano da su navedeni obrasci pomoćni obrasci za korisnike prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Člankom 10. stavkom 1. točkom 13. ZPPI-ja propisano je da su tijela javne vlasti u svrhu ispunjavanja obveze proaktivne objave obvezna objaviti pomoćne obrasce iz Pravilnika.

Stoga tijela javne vlasti nemaju ovlasti korisnika prava koji podnese zahtjev za pristup informacijama ali ne na pomoćnom obrascu zahtjeva za pristup informacijama, tražiti ispravak zahtjeva i njegovo podnošenje putem pomoćnog obrasca.