NP 008-03/23-01/195

ZPPI u članku 21. stavku 1. propisuje da je TJV, ako ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu će obavijestiti podnositelja. Rokovi ostvarivanja prava na pristup informaciji računaju se od dana kada je nadležno TJV zaprimilo ustupljeni zahtjev.

Zahtjevi za pristup informacijama se ne ustupaju na nadležno rješavanje područnim jedinicama TJV, jer područne jedinice nemaju status TJV i u pravilu nemaju određene službenike za informiranje. Ustupanje zahtjeva na nadležno rješavanje područnoj jedinici, potencijalno može dovesti i do šutnje uprave zbog neprepoznavanja da ustupljeni podnesak predstavlja zahtjev za pristup informacijama.

Stoga, ako TJV ima područne jedinice, zahtjev za pristup informacijama se uvijek dostavlja službeniku za informiranje u sjedištu TJV, jer ga isti mora prije svega upisati u Službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija. Ako službenik za informiranje TJV, u postupanju po zahtjevu za pristup informacijama, ocijeni da se zatražena informacija ne nalazi u sjedištu TJV, već njegovoj područnoj jedinici, ima procesnu mogućnost produljenja roka za rješavanje zahtjeva, predviđenu člankom 22. stavkom 1.(jer se informacija nalazi izvan sjedišta TJV).

Stoga se velikim TJV, TJV koja bilježe velik interes javnosti za pristup informacijama, kao i TJV s organizacijskim jedinicama izvan sjedišta, preporuča imenovanje većeg broja službenika za informiranje i dogovaranje njihovog međusobnog odnosa i procedure komunikacije. Neovisno o tome ima li TJV jednog ili više službenika za informiranje (i u područnim jedinicama), TJV vodi jedan Službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, koji administrira službenik za informiranje u sjedištu TJV. Na navedeno je ukazano u objavljenim Dodatnim preporukama – Nužni preduvjeti za učinkovit pristup informacijama, objavljenima na poveznici: https://pristupinfo.hr/pravni-okvir/upute-smjernice-obrasci/