Prema članku 9. ZPPI-ja i načelu raspolaganja informacijom, korisnik koji raspolaže informacijom sukladno ovom Zakonu, ima pravo tu informaciju javno iznositi.

Stoga, ako TJV korisniku prava na pristup informacijama omogućava pristup informaciji u cijelosti ili djelomično, informacija ne može biti uvjetno dostupna korisnicima, nego je ili dostupna svima ili nije, sukladno načelu jednakosti i načelu raspolaganja informacijom.

TJV nemaju ovlasti tražiti korisnike prava kojima se omogućava pristup traženoj informaciji sukladno ZPPI-ju potpisivanje pisane izjave kojom se korisnika obvezuje da informacije koje je saznao pri vršenju uvida u traženi dokument neće javno iznositi i objavljivati, odnosno dokumentaciju iznositi iz TJV.

Zatim, TJV ne može korisniku kojemu omogućava pristup informaciji dati dokument koji sadrži traženu informaciju samo na uvid bez izrade preslike tog dokumenta, jer prema članku 17. stavku 2. ZPPI-ja, uvid u dokumente izjednačen je s izradom preslika dokumenta koji sadrže traženu informaciju.

Također, ako se zahtjevom za PI traži dostava tonskih zapisa sa sjednice te ako se korisniku prava na pristup informacijama omogućava pristup tonskom zapisu sa sjednice bez ograničenja, TJV ne može ograničiti pristup tonskom zapisu na preslušavanje istog u službenim prostorijama TJV, već mora korisniku dostaviti presliku tonskog zapisa.