Povjerenik za informiranje i Državna škola za javnu upravu (DŠJU) pozivaju vas na online edukaciju o ponovnoj uporabi informacija i otvorenim podacima putem e-tečaja na platformi DŠJU, u razdoblju od 11. do 17. listopada 2021.

E-tečaj “Ponovna uporaba informacija i otvoreni podaci” namijenjen je prvenstveno službenicima za informiranje, službenicima zaduženim za održavanje baza podataka i registara te službenicima zaduženima za pripremu i objavu podataka na službenim internetskim stranicama tijela javne vlasti (npr. informatičari, programeri, osobe zadužene za održavanje i sadržaj internetskih stranica). U tečaju mogu sudjelovati i ostali zaposlenici u tijelima javne vlasti koja su obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama.

Svrha edukacije je stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika u tijelima javne vlasti za primjenu odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama u dijelu u kojem se propisuje obveza proaktivne objave informacija na internetskoj stranici na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku, kao i u identifikaciji i objavi skupova podataka radi stavljanja na raspolaganje informacija za ponovnu uporabu te pružanja informacija na zahtjev korisnika.

E-tečaj “Ponovna uporaba informacija i otvoreni podaci” sastoji se od četiri nastavne cjeline, koje sadrže edukativne materijale u obliku lekcija i pitanja za ponavljanje, kroz koje će se polaznici upoznati s konceptima ponovne uporabe i otvorenih podataka, zakonskim odredbama i obvezama tijela javne vlasti u odnosu na ponovnu uporabu podataka i otvorene podatke te relevantnim smjernicama i praktičnim rješenjima za osiguranje otvorenosti podataka.

U razdoblju od 11. do 17. listopada prijavljeni polaznici mogu pohađati e-tečaj vlastitim tempom. Niti jedna od postavljenih aktivnosti nema vremensko ograničenje, što znači da polaznik sam određuje koliko vremena mu je potrebno da bi proučio postavljene sadržaje. Ukupno procijenjeno trajanje tečaja je 4 školska sata.

Nakon što polaznici prouče nastavne materijale i odgovore na pitanja iz svake nastavne cjeline te ispune evaluacijsku anketu, dobit će digitalnu značku i potvrdu o uspješno završenom tečaju koju izdaje Državna škola za javnu upravu.

Prijave na tečaj moguće su isključivo putem informacijskog sustava Državne škole za javnu upravu.