Komisija za provedbu Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme objavljuje

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

povodom Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ured povjerenika za informiranje, radi zamjene do povratka duže odsutne službenice, KLASA: 112-03/22-01/1, URBROJ: 401-01/17-22-01 od dana 2. lipnja 2022. godine, objavljenog na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Povjerenika za informiranje dana 3. lipnja 2022. godine.

Razgovor (intervju) s kandidatima prijavljenim na Oglas za radno mjesto:

Služba za zaštitu prava na pristup informacijama -upravni savjetnik/ica – 1 izvršitelj/ica

održat će se dana 1. srpnja 2022. godine u 10:00 sati u Uredu povjerenika za informiranje, Trg žrtava fašizma 3/I (ulična zgrada), Zagreb.

Kandidati su dužni na razgovor (intervju) ponijeti javnu ispravu kojom dokazuju identitet (osobna iskaznica, putovnica).

Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti razgovoru.

Kandidat koji ne pristupi razgovoru u zakazanom terminu smatra se da je odustao od prijave. Postupak razgovora provodi Komisija za provedbu Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme. Komisija u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, stečeno radno iskustvo te rezultate ostvarene u dosadašnjem radu.

Komisija za provedbu Oglasa