Planirajte sudjelovanje na Godišnjem savjetovanju službenika za informiranje u Rovinju, 12.-14.10.2021.

Povjerenik za informiranje i ove godine organizira Godišnje savjetovanje službenika za informiranje tijela javne vlasti, koje će se održati u Rovinju, u hotelu Eden od 12. do 14. listopada 2021. za ograničen broj sudionika (oko 70 polaznika), međutim, svi zainteresirani moći će izlaganja i raspravu pratiti i putem online prijenosa (streaminga).

U želji da se olakša rad službenicima za informiranje, pruži stručna pomoć i u konačnici doprinese standardiziranom postupanju prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje izlaganjima i raspravom na panelima želi službenicima omogućiti  uvid u aktualne pravne, znanstvene i praktične aspekte postupanja u ostvarivanju prava na informaciju.

Tijekom kolovoza će pozivi za sudjelovanje s nacrtom programa biti upućeni službenicima za informiranje, a ovom prilikom najavljujemo središnje teme:

  • Noveliranje Zakona o pravu na pristup informacijama, Zakona o općem upravnom postupku i Zakona o upravnim sporovima
  • Analiza upravne i sudske prakse
  • Sadržaj i granice javnog interesa u pristupu informacijama
  • Studija slučaja – Provedba testa razmjernosti i javnog interesa
  • Forum službenika za informiranje

Za sudjelovanje na Godišnjem savjetovanju službenika za informiranje ne plaća se kotizacija, već samo stvarni materijali troškovi smještaja i prehrane, a broj polaznika je ograničen, s obzirom na potrebne mjere opreza radi zdravstvene situacije.