U okviru projekta „Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti, udruga, medija i građana za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama“ Povjerenika za informiranje, a koji se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, ukupne vrijednosti 600.000,00 HRK i čija provedba traje od listopada 2017. do rujna 2018., povjerenica za informiranje nastavlja s provedbom projektnih aktivnosti.

Cilj je projekta doprinijeti jačanju kapaciteta ključnih dionika prava na pristup informacijama – tijela javne vlasti te korisnika – udruga, medija, građana – da što efikasnije primjenjuju i koriste Zakon o pravu na pristup informacijama  i na taj način doprinose transparentnom, otvorenom i responsivnom radu vlasti i javne uprave u Republici Hrvatskoj.

Regionalna radionica za korisnike prava na pristup informacijama, “MOJE PRAVO NA INFORMACIJU”, održat će se u četvrtak, 12. travnja 2018. godine, 16:00-18:00 sati, u Dubrovniku, u Velikoj vijećnici, Pred dvorom 1, Dubrovnik.

Radionica je namijenjena svim korisnicima, a osobito predstavnicima medija i udruga civilnog društva. Osmišljena je kao edukativni program s interaktivnom komponentom, s ciljem informiranja i educiranja o uvjetima i načinima ostvarivanja prava na pristup informacijama te otvorenosti i javnosti rada tijela javne vlasti uz praktične savjete te odgovore na pitanja.

Na edukaciji će biti podijeljeni edukativno-promotivni materijali Povjerenika za informiranje te će sudionici dobiti potvrde o sudjelovanju.


U privitku se nalazi program radionice, a radi ograničenog broja mjesta, ako ste kao korisnik prava na pristup informacijama zainteresirani za sudjelovanje na istoj, molimo Vas da svoje sudjelovanje obavezno najavite na e-mail adresu ina.volmut@pristupinfo.hr, najkasnije do srijede, 11. travnja 2018., do 12:00 sati.


Program radionice dostupan je ovdje.