U okviru projekta „Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti, udruga, medija i građana za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama“ Povjerenika za informiranje, a koji se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, ukupne vrijednosti 600.000,00 HRK i čija provedba traje od listopada 2017. do rujna 2018., povjerenica za informiranje nastavlja s projektnim aktivnostima.

Cilj je projekta doprinijeti jačanju kapaciteta ključnih dionika prava na pristup informacijama – tijela javne vlasti te korisnika – udruga, medija, građana – da što efikasnije primjenjuju i koriste Zakon o pravu na pristup informacijama  i na taj način doprinose transparentnom, otvorenom i responsivnom radu vlasti i javne uprave u Republici Hrvatskoj.

Kao projektne aktivnosti, predviđene su radionice i edukacije za tijela javne vlasti i korisnike prava na pristup informacijama, održavanje konferencije, izrada publikacija i nove internetske stranice te izrada i objava i objava edukativnih video materijala o grupama tema koje obuhvaća ovo Ustavom zajamčeno pravo.

Regionalna radionica za korisnike prava na pristup informacijama, “MOJE PRAVO NA INFORMACIJU”, održat će se u četvrtak, 22. ožujka 2018. godine, 16:00-18:00 sati, u Osijeku, u Vijećnici Županijske skupštine Osječko-baranjske županije, Trg A. Starčevića 2, Osijek.

Radionica je namijenjena svim korisnicima, a osobito predstavnicima medija i udruga civilnog društva. Osmišljena je kao edukativni program s interaktivnom komponentom, s ciljem informiranja i educiranja o uvjetima i načinima ostvarivanja prava na pristup informacijama te otvorenosti i javnosti rada tijela javne vlasti uz praktične savjete te odgovore na pitanja. Na radionici će se dijeliti edukativno-promotivni materijali Povjerenika za informiranje te će sudionici dobiti potvrdu o sudjelovanju.


U privitku se nalazi program radionice, a radi ograničenog broja mjesta, ako ste kao korisnik prava na pristup informacijama zainteresirani za sudjelovanje na istoj, molimo Vas da svoje sudjelovanje obavezno najavite na e-mail adresu ina.volmut@pristupinfo.hr, najkasnije do srijede, 21. ožujka 2018., do 14:00 sati.


 Program radionice dostupan je ovdje.