Povjerenik za informiranje kao tijelo nadležno za zaštitu, praćenje i promicanje prava na pristup i ponovnu uporabu informacija održao je radionicu “Moje pravo na informaciju” u okviru provedbe projekta “Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti, udruga, medija i građana za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama”, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda. Radionica je održana u Kući Europe u Predstavništvu Europske komisije u Republici Hrvatskoj.

Cilj radionice, namijenjene svim korisnicima, osobito predstavnicima medija i udruga civilnog društva, bio je informiranje i educiranje o uvjetima i načinima ostvarivanja prava na pristup informacijama te otvorenosti i javnosti rada tijela javne vlasti.

Povjerenica za informiranje, dr.sc. Anamarija Musa, otvorila je radionicu predavanjem o važnosti prava na pristup informacijama i načinima njegova ostvarivanja. Potom su mr.sc. Dubravka Bevandić, voditeljica Službe za zaštitu prava na pristup informacijama i mr.sc. Ina Volmut, savjetnica povjerenice za informiranje, uz praktične savjete i odgovore na pitanja održale predavanja “Kako tražiti i dobiti informaciju?”, “Kako mogu zaštititi svoje pravo na pristup informacijama?” i “Moje pravo na odlučivanje – kako se uključiti u savjetovanja s javnošću?”

U sklopu projektnih aktivnosti predviđene su i edukacije za tijela javne vlasti, konferencije, izrada publikacija i nove internetske stranice te objava edukativnih video materijala o temama koje obuhvaća pravo na pristup informacijama.

Jačanje kapaciteta ključnih dionika prava na pristup informacijama poput tijela javne vlasti, udruga, medija i građana podrazumijeva efikasnu primjenu i korištenje Zakona o pravu na pristup informacijama i na taj način ostvarenje transparentnog i otvorenog rada vlasti i javne uprave u Republici Hrvatskoj.