Zgrada i poslovni prostor Ureda povjerenika za informiranje oštećeni su tijekom potresa 22. ožujka 2020. godine te se navedeni prostor u Jurišićevoj ulici br. 19, do daljnjega, ne može koristiti.

Sukladno toj činjenici obavještavamo Vas o sljedećem:

  • poslovni prostor Ureda povjerenika za informiranje privremeno se seli na lokaciju Zvonimirova ulica 17.;
  • do daljnjega je onemogućen rad sa strankama pa se podnesci, popratna dokumentacija i upiti neće zaprimati u Uredu povjerenika za informiranje – molimo da ih dostavljate elektroničkim putem, na mail: ppi@pristupinfo.hr ili pisarnica@pristupinfo.hr te kada je to nužno, poštom;
  • svi kontakt brojevi telefona Ureda povjerenika za informiranje (uključujući info-telefon) su izvan funkcije – za žurne informacije molimo koristite broj mobitela 091/7850-408 od 8 do 15 sati.

Ujedno obavještavamo kako se planirane edukacije sukladno Godišnjem planu edukacija odgađaju do daljnjega. O terminu održavanju edukacija Ured povjerenika za informiranje će pravodobno izvijestiti javnost.

Izvanredne okolnosti otežavaju rad Ureda povjerenika za informiranje. Stoga sve korisnike prava na pristup informacijama molimo za razumijevanje te se nadamo da će se uskoro otkloniti prepreke za neometan rad.