Informacija je poslovna ili profesionalna tajna (UP/II-960/2020.) – omogućen pristup specifikacijama računa vezanih za obavljene usluge od strane Hrvatskog zavoda za norme

Korisnik prava na pristup informacijama je, nakon primitka informacija po ranijem zahtjevu, zatražio od Hrvatskog zavoda za norme detaljne specifikacije obavljenih pravnih poslova.

Tijelo javne vlasti odbilo je zahtjev korisnika jer je smatralo da se radi o informacijama koje predstavljaju poslovnu tajnu.

U žalbenom postupku Povjerenik za informiranje je utvrdio kako je prvostupanjsko tijelo neosnovano odbilo zahtjev korisnika obzirom da je nakon ispitane pravilnosti provedenog testa razmjernosti i javnog interesa utvrđeno kako se ne može prihvatiti stav prvostupanjskog tijela da su u zahtjevu zatražene informacije poslovna tajna. Osim navedenog u postupku po žalbi je utvrđeno kako Hrvatski zavod za norme nije niti razmotrio mogu li se dijelovi informacije učiniti dostupnim uz zaštitu određenih podataka, obzirom da tražene specifikacije sadrže osobne podatke fizičkih osoba.

Povjerenik za informiranje je stoga poništio prvostupanjsko rješenje te je djelomično omogućio korisniku pristup specifikacijama računa za obavljene usluge uz zaštitu određenih osobnih podataka, u odnosu na koje je rješenjem Povjerenika za informiranje odbijen zahtjev korisnika.

Odluka je dostupna na tražilici Povjerenika za informiranje TOM na poveznici: https://tom.pristupinfo.hr/pregledfilter1.php?izb=2409