U članku „Koruptivni rizik: Državne tvrtke zaključavaju informacije“, objavljenom 24. veljače 2021. godine na mrežnim stranicama udruge GONG, a nakon dostavljenog im pojašnjenja Ureda povjerenika o prijedlogu Povjerenika za izmjene i dopune Zakona o pravu na pristup informacijama, iznesene su netočne tvrdnje da Povjerenik za informiranje predlaže „zaključavanje podataka“ i smanjenje broja tijela javne vlasti koja su, na zahtjev korisnika, dužna otvoriti svoje podatke za slobodno preuzimanje.

Naprotiv, inicijalni prijedlog Povjerenika u skladu je s Direktivom o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi podataka, koju je potrebno do srpnja 2021. transponirati u Zakon o pravu na pristup informacijama. Povjerenik se zauzima za pravilno preuzimanje Direktive, što je obveza država članica. Što to znači?

Naglasak ove Direktive je na stvaranju, objavljivanju i besplatnom stavljanju na raspolaganje informacija nastalih u okviru javnog posla radi ponovne uporabe, a tek podredno na rješavanju pojedinačnih zahtjeva korisnika za ponovnu uporabu. Odredbama Direktive se naglašava obveza država članica da potiču „tijela javnog sektora i javna poduzeća“ da stvaraju i stavljaju na raspolaganje informacije radi ponovne uporabe. Stoga, otvorenost treba biti integrirana u skupove podataka kao zadana postavka, odnosno svi podaci koje tijela kreiraju trebaju od svog nastanka ispunjavati standarde otvorenosti (strojna čitljivost).

Dakle, radi pravilnog preuzimanja odredbi Direktive, potrebno je isključiti primjenu obveze rješavanja pojedinačnih zahtjeva za ponovnu uporabu od strane tijela iz članka 4. stavka 6. Direktive (javna poduzeća, obrazovne ustanove, istraživačke organizacije, organizacije koje financiraju istraživanja) te isključiti primjenu odredbi o ponovnoj uporabi informacija iz članka 1. stavka 2. Direktive.

Izuzimanje određenih kategorija tijela od obveze rješavanja pojedinačnih zahtjeva za ponovnu uporabu ne znači njihovo izuzimanje od obveze proaktivne objave podataka za ponovnu uporabu u strojno čitljivom i otvorenom obliku, kako je to propisano člankom 10. stavkom 1. Zakona, koji i dalje ostaje u primjeni, a što predstavlja temelj za ponovnu uporabu objavljenih informacija, bez potrebe donošenja pojedinačnih rješenja.

Obveze trgovačkih društava, koji posjeduju neke od najznačajnijih skupova podataka, razlikuju se od obveza ostalih tijela javnog sektora – ne odnose se na postupanje po zahtjevima za ponovnu uporabu, već na objavljivanje otvorenih podataka i osiguravanje trajne dostupnosti visokovrijednih skupova podataka, kao i na poštivanje obveza koje se odnose na uvjete korištenja, transparentnost i nediskriminaciju korisnika.

Slijedom toga, obveza objavljivanja informacija u svrhu poticanja i olakšavanja ponovne uporabe i dalje je, u skladu s Direktivom, obveza svih tijela javne vlasti, pa tako i trgovačkih društava. Dakle, isključenje trgovačkih društava od postupanja po zahtjevima za ponovnu uporabu ih ne isključuje ni od postupanja po pojedinačnim zahtjevima za pristup informacijama, niti od obveze proaktivnog objavljivanja informacija. Osim toga, izuzimanjem trgovačkih društava se ona ne isključuju ni od obveze postupanja i po odredbama posebnih zakona, kojima se osigurava njihova transparentnost, primjerice, od obveze proaktivne objave dokumenata o javnoj nabavi sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.