Povjerenik za informiranje je u razdoblju rujan – prosinac 2020. proveo ciklus prethodnih tematskih rasprava sa stručnom javnosti o mogućim doradama Zakona o pravu na pristup informacijama po prijedlozima za noveliranje naznačenim u Izvješću o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu.

Prikupljena mišljenja dionika te prijedlog Povjerenika za izmjene i dopune Zakona proslijeđeni su Ministarstvu pravosuđa i uprave za potrebe Ministarstva kao stručnog nositelja izrade prijedloga zakona i rada radne grupe koju je imenovao ministar pravosuđa i uprave.

U slučaju da se, tijekom rasprave, nositelj izrade Ministarstvo pravosuđa i uprave odluči da će krenuti u obvezne izmjene vezane uz preuzimanje Direktive o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora iz 2019.  te druge, samo nužne izmjene Zakona, Povjerenik smatra nužnim predložiti donošenje zaključka Hrvatskog sabora o stručnoj evaluaciji Zakona te ovisno o rezultatima evaluacije, pokretanju postupka izmjena ili donošenja novog Zakona o pravu na pristup informacijama u 2022./2023.