Izmjenama i dopunama ZPPI-ja (NN 69/22) omogućeno je korisnicima podnošenje prigovora na obavijest TJV kojom odlučuje o njihovom zahtjevu.

Obavijest korisniku TJV je dužno izdati korisniku u slučajevima kad je  traženu informaciju već dobio ili kad je informacija javno objavljena odnosno u slučaju kad mu je  kao stranki u postupku dostupnost informacija iz sudskih, upravnih i drugih na zakonu utemeljenih postupaka drugim propisom utvrđena, kad za informaciju postoji obveza zaštite odnosno čuvanja njezine tajnosti sukladno članku 1. stavku 4. i 5. ZPPI-ja, kao i kad se podnesak ne smatra zahtjevom u smislu članka 18. stavka 5. Zakona.

Osim mogućnosti izjavljivanja prigovora, zakonskom odredbom nije utvrđen sadržaj obavijesti niti rok u kojem korisnici mogu izjaviti prigovor, već se upućuje na odgovarajuću primjenu ZUP-a, a koja zbog postojanja više vrsta prigovora i različitih rokova izjavljivanja, ne osigurava istovjetnu primjenu od strane TJV, što stvara pravnu nesigurnost kako za TJV, tako i za korisnike.

Radi jednoobrazne primjene i minimiziranja pravne nesigurnosti preporuča se TJV da u obavijesti koju dostavljaju korisniku navedu uputu o pravnom lijeku u kojoj će predvidjeti mogućnost podnošenja prigovora čelniku TJV u roku od osam dana.

Rok od osam dana smatra se instruktivnim rokom ( ZUP osim roka od osam dana, propisuje i rok od 15 dana za izjavljivanje prigovora te neodređeni rok do prestanka posljedica postupanja TJV), što znači da TJV ne bi trebala odbacivati prigovore zbog nepravovremenosti koji pristignu nakon isteka roka od osam dana.