NP-008-08/20-01/363 – novinari u obavljanju svoje djelatnosti ostvaruju pravo na dobivanje informacija temeljem dva zakona, Zakona o medijima i ZPPI-ja, međutim Povjerenik za informiranje je nadležan samo za praćenje primjene i zaštitu prava na pristup informacijama temeljem ZPPI-ja.

Po ZPPI-ju se osigurava pristup samo materijaliziranoj informaciji, dakle nekom već postojećem dokumentu, skupu dokumenata ili dijelu dokumenta ili drugog zapisa (video, audio i sl.).

Zato je važno da novinar razlikuje traženje komentara i stajališta od traženja postojećih informacija iz djelokruga rada tijela javne vlasti.

Prilikom procjene koji pravni temelj koristiti, novinari trebaju uzeti u obzir svrhu i karakter informacije te vrijeme koje imaju na raspolaganju. Pravni okvir određen ZPPI-jem, nije odgovarajuća forma za obavljanje novinarskog posla koji podrazumijeva brzi dotok i razmjenu informacija radi informiranja javnosti.

U svrhu lakšeg razlikovanja medijskog upita od pristupa informacijama, kao i jačanja svijesti medija o ostvarivanju Ustavom zajamčenog prava na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje je izradio „Vodič za medije i udruge“, objavljen na mrežnoj stranici Povjerenika za informiranje, na poveznici https://pristupinfo.hr/dokumenti-i-publikacije/prirucnici/