• Osobni podaci koji se odnose na neku fizičku osoba, a tiču se raspolaganja javnim sredstvima, ne mogu se smatrati zaštićenim osobnim podacima u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka, nego je riječ o javnim podacima u skladu s odredbama ZPPI-ja

NP-008-06/22-01/53 –pristup informacijama koje se odnose na  ugovore o  financiranju programa i projekata te zahtjeve za nadoknadom sredstava i  račune dobavljača po tim ugovorima

Podnositelj zahtjeva za pristup informacijama zatražio je navedene informacije od TJV kao korisnika sredstava, koji su sklopili ugovore s nadležnim ministarstvima.

Kako je riječ o opsežnim informacijama koje su djelomično objavljene (predlošci ugovora uz javni poziv, popis korisnika sredstava) te informacijama koje  sadrže osobne podatke fizičkih osoba,  pozivajući se na odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka, smatralo se neopravdanim omogućavanje pristupa osobama koje nisu ugovorom ovlaštene za njegovu provedbu, upravljanje ili praćenje.

Međutim prema stajalištu Povjerenika za informiranje, ako tijelo raspolaže materijaliziranom informacijom, dužno je voditi računa o  primjeni članka 16. stavak 3. Zakona, kojim je propisano da su informacije o raspolaganju javnim sredstvima dostupne javnosti bez provođenja testa razmjernosti i javnog interesa, kojim se predmnjeva postojanje javnog interesa.

Stoga ime i prezime fizičke osobe predstavljaju javni podatak koji ne podliježe provedbi testa razmjernosti i javnog interesa. Međutim, ostali podaci o fizičkoj osobi ako su sadržani u dokumentu ( kao što su primjerice adresa stanovanja, broj žiro računa, banka, OIB i sl.), podliježu provedbi testa razmjernosti i javnog interesa te nakon toga, donošenju rješenja o (djelomičnom) ograničavanju pristupa informacijama, dok se u dokumentu kojem se omogućava pristup, ti podaci prikrivaju.

Dakle, samo obavijest korisniku prava na pristup informacijama, bez provedbe testa razmjernosti i javnog interesa i donošenja rješenja kao upravnog akta,  ne može se smatrati pravilnom primjenom odredbe članka 15. stavka 2. točke 4. Zakona.

Odluka je dostupna na poveznici: https://pristupinfo.hr/pravni-okvir/upute-smjernice-obrasci/.

Navedeno stajalište je potvrđeno u većem broju presuda VUS-a, dostupnih na tražilici odluka i mišljenja Povjerenika za informiranje – TOM.